Emlak Vergisine Esas Olacak 2003 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri

Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları, emlak vergisine esas olmak üzere 2003 yılında uygulanacak bina metrekare ve normal inşaat bedellerine ilişkin bir tebliğ yayımladılar. bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğ ekindeki cetvelde, fabrika, otel, hastane, banka, okul, mesken ve yurt binalarının emlak vergisine esas olacak 2003 yılı metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yer alıyor. cetvele göre, meskenlerde metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, lüks inşaatlar için çelik karkas binalarda ortalama 558,386,000 lira, betonarme binalarda ortalama 340,182,00 lira olarak belirlendi. bu bedeller 1. sınıf çelik karkas binalarda ortalama 371,316,000 lira, betonarme karkas binalarda ortalama 212,438,000 lira, 2. sınıf çelik karkas binalarda ortalama 249,082,000 lira, betonarme karkas binalarda ise ortalama 141,839,000 lira olarak belirlendi.