“Endüstriyel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği : Hasanpaşa Gazhanesi Kültür Merkezi Projesi”İstanbul 2010 AKB Ajansı, Ekim 2009 Çarşamba Konuşmaları kapsamında Gülsün Tanyeli’ni ağırlıyor. Tanyeli, “Endüstriyel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği : Hasanpaşa Gazhanesi Kültür Merkezi Projesi” başlıklı bir sunum yapacak.

Toplantıda, “yeniden işlevlendirmeyi gerçekleştirecek yeni kamusallık biçiminin oluşturulması” konusu İstanbul 2010 hedefleri doğrultusunda ve Hasanpaşa Gazhanesi örneğinden hareketle tartışılacak