Eximbank'tan Performans Kredileri Firma Limiti Ve Teminat Oranlarında İyileştirmeler

Türk Eximbank'ın ihracat kredilerinde; kaynakların gelişimi, piyasaların durumu ve sektörden gelen talepler gözetilerek zaman zaman yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede 24 Haziran 2002 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere. Eximbank tarafından doğrudan kullandırılan Performans Kredilerinde TL firma limiti 1,5 Trilyon TL'den 3 Trilyon TL'ye yükseltilmiştir. Bu şekilde-kur riski endişesiyle ABD doları olarak belirlenen firma limitlerini kullanmayan ihracatçılarımıza Türk Lirası cinsinden ilave kredi kullanma imkânı getirilmiştir.
Bunun yanı sıra; kredibilite tespitine ilişkin mali/etik bazı kriterleri sağlayan firmalara, yüksek ihracat performansına endeksli olarak uygulanan düşük teminatlı kredi uygulaması, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) daha çok yararlanacağı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, ihracat performansını yallar itibariyle istikrarlı bir şekilde sürdüren ve temel finansal göstergeleri (borç/özkaynak oranı ve cari oran) yeterli bulunan tüm firmalara teminat indiriminden yararlanma imkânı getirilmiştir. Yeni uygulama ile cari oranı 1,3 den düşük olmamak kaydıyla, borç/özkaynak oranı 5,50'nin altında olan firmalar (borçları özkaynaklarının 5,50 katını geçmeyen firmalar), bu oranın gelişimine bağlı olarak %65-%90 aralığında teminat tesis ederek TL ve Döviz Performans kredisi kullanabileceklerdir.
Bu uygulamayla, başta KOBi'ler olmak üzere, finans sektöründeki yeni düzenlemelere bağlı olarak, banka teminat mektubu temininde güçlük çeken ihracatçı firmalara Eximbank'ın finansman imkânlarından yararlanmada önemli bir kolaylık sağlanmış olmaktadır.