EXPO Planlarında Yeni Kriz: 1 İtiraz, 1 Dava!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son şekli verilerek kente gönderilen EXPO-İnciraltı planlarına Büyükşehir Belediyesi'nin ardından sivil toplum örgütleri de karşı çıktı.

Habertürk Egeli’den Can Özlü’nün haberine göre Şehir Plancıları Odası, ticaret ve konut alanlarının artırıldığını gerekçe göstererek dava açma kararı aldı. Oda yönetimi, plana eklenen Körfez Geçiş Projesi'nin de yasalara aykırı olduğunu savundu. Mimarlar Odası da askı süreci içinde planlara itiraz ettiklerini açıkladı.

Tepeden inme kararlar

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Nehir Yüksel, "Son planlarla ticaret ve nitelikli konut alanlarının daha da artırıldığını buna karşılık; park, sosyal donatı alanlarının azaltıldığını görüyoruz. Doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesinin oluşturulması beklenen planın EXPO teması ile örtüşmediğini düşünüyoruz. Körfez Geçiş Projesi mevzuatlara aykırı. Etütler tamamlanmamış. Böyle bir projeye ihtiyaç var mı, tartışılması lazım. Bu hattın Karşıyaka'da oturan belirli bir kesimin Çeşme'deki yazlıklarına veya yarımadada haftasonu kahvaltısına gitmelerini kolaylaştırmaktan öteye bir faydası olduğuna ilişkin bir veri mevcut değildir. Tepeden inme kararlar veriliyor. Bu yüzden itirazlarımızı dile getirerek dava açmaya karar verdik" dedi.

Şehir Plancılarının dava gerekçeleri

1- Son planlarla ticari alanlar arttı, sosyal alanlar azaltıldı.

2- Planın amacı, EXPO temasına aykırı hazırlandı.

3- İzmir Körfez Geçişi Projesi'nde mevzuata aykırı yol daraltmaları var, taşıt bağlantı yolları eksik.

4- Körfez Geçişi Projesi'nin hiç bir bilimsel dayanağı yok. Kamuoyuyla paylaşılmadı. İzmir Ulaşım Ana Planında yer almıyor.

5- Karsıyaka ile Balçova arasında bu türde bir bağlantıyı gerekli kılacak ulaşım ihtiyacı yok.

 

Mimarlar Odasının itiraz Gerekçeleri

1- Önerilen tüp geçit, kentin ana ulaşım merkezleri ile ilgili bir aks üzerinde değildir.

2- Önerilen projenin geçeceği alanlar, yaban hayatı açısından önemlidir ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş alanlardır. Ayrıca Balçova – Narlıdere sınırlarında yapılacak kavşaklar nedeniyle İnciraltı'nın Narlıdere sınırında kalan bölümünde de yapılaşma talebini artıracaktır.

3- Proje önerisi hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmayan, işlevsiz ve kent içi ulaşım sorununun çözümü için yararsız bir görüştür. Bağlantı kavşaklarıyla birlikte yaklaşık 11 kilometre uzunluğundaki tüp geçidin ciddi bir fizibilitesi ve yapılabilirlik etüdü de bulunmamaktadır.

4- İzmir Körfezi Tüp Geçit Projesi kent nazım imar planı ve ulaşım planının önermediği, ancak geçeceği koridorların ve bağlantı noktalarının çevresinde yeni talepler, spekülasyonlar ve imar rantları yaratma potansiyeli olan bir projedir.

5- İnşaatı deniz altında ve bataklık alanlarda yapılacağından, yapım maliyetinin oldukça yüksek olacağı ortaya çıkmaktadır. Böylesi büyük bir finansal kaynağın, kentin daha öncelikli olan, toplu ulaşım-raylı sistem ve deniz ulaşımı projelerinin geliştirilmesi için kullanılması, İzmir'in kent içi ulaşım sorununun çözümünde kalıcı ve doğru bir politika olacaktır.