Farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonları

Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın yayını 'World Energy Outlook'un 2011 baskısı, farklı senaryolara, ülkelere, sektörlere ve yakıt türlerine göre en son enerji arz ve talep projeksiyonlarını içeriyor.

Raporda  ayrıca enerji sektörüne ilişkin şu başlıklar ele alınıyor:
 
• Rusya’nın enerji geleceği ve küresel pazarlar açısından sonuçları

• Emisyonların sınırlandırıldığı bir dünyada kömürün ekonomik büyümeyi desteklemedeki rolü

• Ortadoğu ve Afrika’da petrol ve doğalgaz sektörü yatırımlarında muhtemel bir gecikmenin sonuçları

• Yüksek karbona dayalı altyapıya bağımlılığın, küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutma hedefini daha zor ve pahalı kılması

• Fosil yakıt sübvansiyonlarıyla yenilenebilir enerji desteklerinin boyutu ve bu desteklerin enerji, ekonomi ve çevre eğilimleri üzerine etkileri

• Nükleer enerji kullanımında hızlı bir azalmanın enerji sektörü üzerinde küresel düzeyde etkilerinin neler olabileceğini inceleyen “Düşük Nükleer Enerji Senaryosu”  

• Dünyadaki milyarlarca yoksul insana, ihtiyaç duydukları modern enerjiyi sağlamak için gerekli yatırım türü ve ölçeği