Gayrimenkulde Dövizle İşlem Yasağına Yeni İstisnalarTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, önceki günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Dövizle işlem yasağına yönelik Tebliğ kapsamında, gayrimenkulde dövizle işlem yasağına yeni istisnalar getirildi. İşte Finans Gündem'den Ekrem Öncü'nün haberi...

6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan dövizle işlem yasağına yönelik Tebliğ, 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişikliğe uğradı. Bundan sonra dövizle işlem yasağı değerlendirilirken 16 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ dikkate alınacak ve sözleşmeler bu Tebliğ hükümlerine göre dövizle ya da Türk lirası ile düzenlenecektir.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Gayrimenkulde dövizle işlem yasağına yeni istisnalar getirildi
Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

Tebliğde yapılan değişiklik ile gayrimenkul alım satım ve kiralanması işlemlerindeki kısıtlamaya aşağıdaki istisnalar getirilmiştir.

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya

- Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

2- Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

3- Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.