Wols'un Yapıtları İstanbul'da

Milli Reasürans Sanat Galerisi, 25 Ocak - 25 Şubat tarihleri arasında Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze) sergisine yer veriyor. Sergide, 'Wols' un fotoğrafları, suluboya resimleri, gravürleri var. İstanbul Goethe Enstitüsü ve ifa - Dış İlişkiler Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen sergi için sanatçıyla ilgili bir Türkçe kitap hazırlandı.

İki dünya savaşı arasında sıkışan yaşamıyla Jean - Paul Sartre 'ın deyimiyle ''kayıp kuşağın tipik bir temsilcisi'' olarak tanındı, yapıtları ''hüzün ve acı güncesi'' ve ''insan varlığının yok ediliş belgesi'' olarak da görüldü. Ölümünden sonra da, 1950'li yıllarda modern sanatın oluşmasında etkili adlardan biri oldu.

Gençlik yıllarında bir fotoğrafçının yanında çalışarak bu işi öğrenen sanatçı, 1937'de Paris'te çoğunlukla portrelerden oluşan ilk fotoğraf sergisini açtı. 1939'da 2. Dünya Savaşı başlayınca Fransız hükümeti tarafından Alman vatandaşı olduğu için gözaltına alındı ve 14 ay çeşitli kamplarda tutuldu. Amerika'ya gitmek için girişimlerde bulundu ancak bu isteği gerçekleşmedi, 1942'de Almanya'nın Güney Fransa'yı da işgal etmesi üzerine eşiyle Dieulefit'e kaçtılar. Wols ilk kez savaştan sonra 1945'te döndüğü Paris'te sergiler açarak sanat yapmayı sürdürdü, aralarında Sartre ve Kafka 'nın da bulunduğu yazarların kitaplarını resimledi. 1951'de Paris'te öldü.

Paris'e geldiği 1932'den sonra burjuva değer yargıları ve estetiğinden hızla uzaklaştı ve kendi yolunu çizdi. Ancak sanat yaşamına fotoğrafçı olarak başlayan, sulu ve yağlıboya resim, desen ve gravür gibi değişik alanlarda çalışmalar yapan Wols, fotoğrafçı olarak ancak 1978'den sonra düzenlenen sergilerle hatırlandı. Wols'un çoğu kaybolan, ancak 1800 negatifi bugüne ulaşan fotoğraflarının çok azı basılabildi.

Rathke'ye göre Wols, özellikle desen ve gravürleri ile gelişmelere öncülük etmiş ve çağdaşları onun yapıtlarını izlemiştir: ''Wols'un yapıtlarında resmin kendisinin bir biçem öğesi olarak baskın oluşu, aynı dönemde ABD'de kendi tarzını geliştiren Jackson Pollock 'u ve resmine dışavurumcu bir yapı kazandıran Mark Tobey'yi anımsatır.

Üstelik bu üç sanatçı, çok ayrı yollar izleyerek ve farklı dürtülerden yola çıkarak kendi kişisel dillerini yaratmışlardır. Üçünün de ortak noktası, sürrealizmi başlangıç noktası olarak almaları, biçim ve etki açısından öteki soyutlama türlerinden farklı ve nesnellikten uzak yeni bir sanat yaratmayı amaçlamalarıydı.'' (0 212 239 19 76)