Gorbon Işıl Sermaye İstiyor

Gorbon Işıl Seramik mali durumunun bozulması üzerine, ortaklarını toplantıya çağırıyor. Gorbon Işıl Seramik'ten borsaya gönderilen açıklamaya göre, şirketin 6 aylık bilançosunda özsermayenin eksi 1 trilyon 350 milyar 223 milyon liraya ulaştığı ve ortaya çıkan sermaye kaybına yetmediği belirlendi. Açıklamada, "Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak, şirket ortaklarını, yapılacak olağanüstü genel kurulunda ortaya çıkan, sermaye kaybı ile ilgili olarak alınacak tedbirleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 324. madde kapsamında yapılacak işleri görüşmek üzere toplantıya çağıracaktır" denildi. Mali tablosunu 9 Ağustos'a kadar borsaya göndermeyen Favori Dinlenme Yerleri'nin işlem sırası da bir günlük kapalılığın ardından yeniden açıldı. Favori, yılın ilk yarısı için 470 milyar lira zarar açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde zararı, 1 trilyon 749 milyar 846 milyon lira düzeyindeydi.