Haydarpaşa'da 'Dönüşüm' Gar Binasından Başladı!Haydarpaşa'nın kentsel dönüşüm projesini hazırlayan ve bu çalışmalarda gar binasına dokunmayacaklarını açıklayan Drees&Sommer firması, "Haydarpaşa Garı'nda yasadışı tadilat yapmakla" ve "mevzuata aykırı bir şekilde TCDD gayrimenkulünü kullanmakla" suçlanıyor.

Mimarlar Odası ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, birinci derecede tarihi ve kenstel sit alanı ilan edilen gar binasının üçüncü katında izinsiz olarak tadilat yaptığı gerekçesiyle Drees&Sommer firması hakkında ağustos ayında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, gar binasındaki tadilat işlerini birçok kez durdurdu. Ancak savcılığın isteği üzerine bir rapor hazırlayan İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, yapılan tadilatın sit uygulamalarına aykırı olmayıp 'basit tadilat' olduğu şeklinde görüş bildirdi.

Koruma kurulunun raporunu gerçekçi bulmayan Mimarlar Odası ve Taşımacılık Çalışanları Sendikası, 5 numaralı kurulu üst kurula şikâyet etti. Şikâyet konusunda üst kurulun raporu bekleniyor. Dava süreci devam etmesine karşın, Drees&Sommer firması tadilatı tamamlayarak garın üçüncü katına yerleşti.

'Kiracı bile olamaz'
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yetkilileri, gar binasının üçüncü katının aslından farklı bir şekilde yenilendiğini ve orijinalinde olmayan yeni bölmelerin eklendiğini belirttiler. Sendika yetkilileri, yenilenen üçüncü katın yarısında Alman şirketin, diğer yarısında da Seçkin Harita firmasının faaliyet gösterdiğini söylediler. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yetkilileri, TCDD'nin mevzuatı gereği, sadece müştemilatları kiraya verebildiğini, ana gayrimenkullere kiracı almasının söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Drees&Sommer, garın üçüncü katını TCDD mevzuatına aykırı şekilde kullanıyor. Mevzuata aykırılığın önüne geçmek için de Alman şirketinin Haydarpaşa'nın üçüncü katındaki çalışma ofisinin kapısına, 'Taşınmaz Mallar Müdürlüğü Haydarpaşa Projesi Tanıtım ve Bilgi Ofisi' tabelası asıldı."

'Ayasofya gibi'
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Afet Komitesi Sekreteri Yüksek Mühendis Mücella Yapıcı da Haydarpaşa'nın 1. sınıf tarihi ve kentsel sit alanı olarak ilan edildiğini ve endüstriyel kültür mirası olarak tescillendiğini hatırlatarak, "Haydarpaşa Garı bu nedenle Ayasofya gibi, Sultanahmet Camii gibi tescilli bir yapıdır. Drees&Sommer böyle bir yapıdaki tadilat işlemiyle niyetini ortaya koymuştur" dedi.

Koruma kuruluna göre bunlar 'hafif tadilat'

- Haydarpaşa Gar binasının 3'üncü katında deniz cephesindeki köşede bulunan odanın kapısı ve kasası söküldü.
- Aynı odadaki pencerelerin iç denizlikleri söküldü.
- Duvarlara alçı sıva yapıldı.
- Koridor tarafındaki lavabo ve musluk bölümü iptal edildi ve alçıpan plakayla kapatıldı.
- Koridora bakan bir kapı iptal edilerek alçıpanla kapatıldı.
- Yine 3'üncü katta denize bakan cephedeki 127 no'lu odanın da kapısı ve kasası söküldü.
- Bu oda ile irtibatlı ve iç içe geçen diğer odaların da tüm kapıları ve kasaları söküldü.
- PVC boru ve kalorifer tesisatı çekildi.
- Elektrik tesisatı yenilendi.
- Daha önce arşiv olarak kullanılan ve iç avluya bakan mahal, alçıpan plakalar ile 4 oda haline getirildi. Buradaki kapı ve kasalar da tamamen söküldü.
- Mevcut tuvalet tadil edilerek, üç adet gömme rezervuar ve asma klozet tesisatı çekildi.
- Pencere doğramalarının tamamı söküldü.
- Tuvalete bitişik oda tuvalet olarak tadil edildi. İçine üç adet gömme rezervuar ve asma klozet tesisatı çekildi.
- Toplam 13 adet iç kapı ve kasası sökülerek götürüldü.
- İki kapı da alçıpanla kapatılarak iptal edildi.