"Hazır Beton Sektörü Ekonomide Önemli Bir Yere Sahip"Türkiye ekonomisi içinde ciddi bir yere sahip olan hazır beton sektörünün temsilcileri olarak temel hedeflerinin standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir beton üretimini yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Yavuz Işık, THBB’nin sektörden aldığı güçle kaliteli betonun üretilmesi ve kullanılması için 28 yıldır canla başla çalıştığını belirtti ve Genel Kurul açılışında sektörü şöyle değerlendirdi: “Sektörümüz, 800’den fazla girişimin faaliyet gösterdiği, 12 milyar Türk Lirasını bulan cirosu, 38 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 107 milyon metreküpü bulan üretimiyle inşaat sektörünün en temel koludur. Bu güçlü yapısıyla, hazır beton sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Sektörümüzün 2008 sonrası dönemde, ortalama yüzde 24’lük bir ciro artış hızına sahip olduğunu görülmektedir. Aynı dönemde sektörümüzün istihdamında yıllık ortalama yüzde 10’luk bir artış olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler, sektörümüzün Türk sanayisi açısından ne derece önemli olduğunu göstermektedir."

"İnşaat sektörü toplam istihdamda yüzde 7,4 pay ile istihdam katkısı yüksek sektörler arasında yer almaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle sektörün istihdamı 2 milyon kişi civarındadır" diyen Yavuz Işık, şunları söyledi: "İnşaat sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2012 yılında yüzde 5,7 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 5,9’a, 2014 yılında yüzde 5.8’e ve 2015 yılının ilk dokuz ayında yeniden yüzde 5.7’ye inmiştir. Yani inşaat sektörü göreli büyüklüğü son 4 senedir aynı noktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile inşaat sektörünün büyüme hızları incelendiğinde, inşaat sektörü büyüme hızının hemen hemen her dönem Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme hızı ile aynı yönde fakat daha yüksek seviyelerde hareket ettiği gözlenmektedir. Ancak, kriz dönemlerinde sektörün çok hızlı bir şekilde küçüldüğü görülmektedir. Buna karşılık krizden çıkış anahtarı da yine inşaat sektörü olmaktadır. Bunu 2008 krizi sonrasında inşaat sektörü ve Türkiye’nin genel büyüme rakamları teyit etmektedir. Hazır beton sektörü ise 2015 yılında bir önceki yıl ile aynı üretimi gerçekleştirmiş ve 2015 yılını 107 milyon metreküp hazır beton üretimi ile kapatmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, 2015 yılının ilk dokuz ayında yüzde 3.4 büyüyerek farkını ortaya koymuştur. Türkiye, son 7 yıldır üretimiyle Avrupa’daki ülkeler arasında lider, dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu güçlü yapısıyla, hazır beton sektörü Türkiye ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir.”

Reklam Goruntulenme Bolumu