Hepimiz Kristof Kolomb'a Güldük

Günümüzdeki sanatsal ve küratöryel pratiklerin çoğu, tarihsel yeniden sunumun gerçekliğini, ya da kolektif hafıza ve olgulara dayanan kaynak arasındaki problematik diyalektiği sorgulamayı amaçlar. Son zamanlardaki sanatsal pratiklerin odak noktası, tarihsel olayların yeniden kurgulanması – yeniden sahnelemeler ve belgesel videolar dahil- üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bu tavrın ardında yatan dürtü ise geçmişte cereyan eden bir olayın sorgulanması veya yapılan yorumların sosyal çağrışımının yeniden gözden geçirilmesidir. Bu eğilimlerin tam tersi bir tavır almayı amaçlayan Hepimiz Kristof Kolomb’a Güldük, öncelikli olarak belirli tarihsel olaylar üzerine, sanatçıların referans alınan an ile ilişkisine ve belirli olaylara karşı ilgisine ve bunun sonucu ortaya koyulan öznel ve sanatsal yorumlara değinir.

Konular belirgin bir biçimde bağlı veya tarihsel olarak birbirleriyle ilişkili olmasa da, işler, benzer sanatsal yaklaşımlar ve tutumlar yoluyla ortak göndermeler yapabilir. Ayrıca, tüm olayların anlamı, kolektif ve uluslararası bağlamda kabul görmüş bir tarihin içinde belirlenmiştir. Bu durum, en belirgin şekilde, sanatçıların kurguyu olaya bağlayan ve aynı zamanda gerçekçi olma zorunluluğundan uzak tavrında görülür. Bu yaklaşım, izleyiciye kendi yorumu için alan bırakır, varsayımsal ve tarihsel çağrışımlara imkan tanır.

Hepimiz Kristof Kolomb’a Güldük üç bölümden oluşacak şekilde tasarlandı. Sergi adını, Runo Lagomarsino’nun 22 Temmuz-3 Eylül 2006 tarihleri arasında Stedelijk Museum Bureau Amsterdam’da serginin ilk sunumunda yer alan işinden alıyor. İstanbul’daki sergiye ise iki sanatçı, Omar Fast ve Deimantas Narkevicius, daha katılıyor.

Ayrıca Runo Lagomarsino’nun yeni işi, Florian Wüst ve Jeremiah Day’in enstelasyonları İstanbul’daki sergide yer alacak. İlk sergi, serginin ismine ve kavramsal çercevesine daha renkli ve kaygısız bir bakışla yaklaşırken; İstanbul’daki ikinci sergi ise melankolik bir tavır alıyor. Projenin üçüncü ayağı ise projeyi hazırlarken etkilenilen ve iki sergi arasındaki ilişkiyi araştıran metinleri ve yorumları bir araya toplayan bir yayın olacak.

Hepimiz Kristof Kolomb’a Güldük (Stedelijk Museum Bureau Amsterdam): Roderick Buchanan, Jeremiah Day, Runo Lagomarsino, Ola Pehrson, Amalia Pica, Florian Wüst. Hito Steyerl’in November isimli videosunun gösterimi.www.smba.nl

Küratörler: Krist Gruijthuijsen ve November Paynter