İBB’den Muhtelif İnşaat İhaleleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü muhtelif inşaat işleri için ihale açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konak ilçesi Güzelyalı mevkiinde “Adnan Saygun Sanat Merkezi” inşaatı için gerekli nitelik ve yeterliliğe sahip bulunan firmalar arasından ön seçim yaparak ihaleye davet edecek.

İstekliler hazırlayacakları bilgi ve belgeleri, 12 Eylül 2002 tarihinde saat 17.00’ye kadar Belediye İhale ve Kesin Hesap Koordinatörlüğü’ne verecekler.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sanata merkezinin inşaat işini daha önce de ihaleye çıkarmış ve iptal etmişti. Başkanlık iptale gerekçe olarak ihalenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca yapılacağını göstermişti.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ise spor salonu ikmal inşaatı için 1.5 trilyon lira bedelle ihale açtı. “Kapalı teklif usulü” ile 18 Eylül 2002 tarihinde saat 11.00’de Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ihalede istekli firmalardan, 45.9 milyar lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

Katılımcılar, işin teknik şartnamesini mesai saatleri içinde bedeli mukabili, İzzet Baysal Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı’ndan temin edebilecekler. İhaleye, (B) grubu müteahhitlik karnesine sahip firmalar katılabilecekler. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, “Samsun-Merkez Yılınlıdere ıslahı ve sel kapanı (SE)” inşaatı için ihale açtı. Tahmini bedeli 5 trilyon lira olarak belirlenen ihale, 20 Eylül 2002 tarihinde saat 14.00’de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon tarafından, “kapalı teklif usulü” ve birim fiyatların her biri geçerli olmak üzere, işin tümüne indirim vermek suretiyle yapılacak. (B) grubu müteahhitlik karnesine sahip firmaların katılabileceği ihalenin teknik şartnamesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak temin edilebilecek. Ortak girişim gruplarının da katılabileceği sel kapanı inşaatı ihalesine, 150 milyar lira tutarında geçici teminat bedeli yatıran firmalar girebilecekler. Söz konusu inşaat işi, genel olarak 429 bin 550 metreküp gövde dolgusu (kil çekirdekli kaya dolgu tipinde) dolusavak, derivasyon tüneli ve su alma yapısı işlerini kapsayacak