"İhaleden Neden Vazgeçildi?"CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a "Türkiye'de nükleer santral kurulması sürecinde, ihale yönteminden vazgeçilerek, uluslar arası anlaşmalarla bu sürecin işletilmesi yoluna neden gidilmiştir?" diye sordu.

Çöllü Meclis Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, AKP hükümetinin Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santralın Rusya ile ikili anlaşmalar yoluyla yapılması tercihini ortaya koyduğunu belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a ihale yönteminden neden vazgeçildiğini soran Çöllü, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de nükleer santral kurulması sürecinde, ihale yönteminden vazgeçilerek, uluslar arası anlaşmalarla bu sürecin işletilmesi yoluna neden gidilmiştir? Bu tercih objektif ölçütlere mi, siyasi etkenlere göre mi yapılmıştır? Hangi objektif ölçütlere göre bu tercih yapılmıştır? Teknoloji ve maliyetle ilgili alternatif çalışmalar yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Nükleer santral kurma kapasitesine sahip diğer ülkelerle bir görüşme yapılmış mıdır? Rusya'nın yapacağı nükleer santralın toplam kurulum maliyeti nedir? Elektrik enerjisi alanında doğalgaz nedeniyle büyük oranda Rusya'ya olan bağımlılık nükleer santral tercihiyle daha da artmayacak mıdır? Türkiye'de nükleer santral kurulmasına neden ihtiyaç duyulmaktadır? Rusya ile nükleer santral kurma tercihinin Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi arasında bir ilişki söz konusu mudur?"