İhaleler Durduruldu

Başbakan Abdullah Gül bir genelge yayımlayarak bugüne kadar ilanları yapılmış olan ihalelere ilişkin iş ve işlemlerin durdurulmasını istedi.
İç ve dış güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin yürütülmesi açısından zorunlu işler ile yabancı yatırımın ağırlıklı olduğu ihaleler genelge kapsamı dışında tutuldu.
Başbakan Abdullah Gül genelgede, uygulanan ekonomik program çerçevesinde kamu yatırımlarının disiplin altına alınması için böyle bir kararın alındığını duyurdu. Söz konusu kapsama genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıklar, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsamındaki birimler, kamu bankaları giriyor.
Genelgeye göre, tasarruf tedbirleri kapsamında uygun görüş ve izin alınmış olsa bile müteahhit veya müşteri ile sözleşmeye bağlanmamış olan ihaleler sonuçlandırılmayacak. Finansmanının yarısı veya yarıdan fazlası yabancı ülke banka ve kurumlarla yapılacak anlaşmalarla sağlanan projeler, iç ve dış güvenlik, istihbarat hizmetlerinin yürütülmesi açısından zorunlu işler bu genelgenin kapsamı dışında tutuldu.
Türkiye için hayati önem arz eden ihale işlemleri ise ilgili bakandan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.