“İhmal ve Rant Ormanları Kül Etmesin”TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'nın yangınlara ilişkin basın açıklaması şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde Dalaman’da başlayan ve Göcek’e sıçrayan yangınlarda 500 hektarlık orman alanımız yok edildi. Yangınlar bu bölge ile sınırlı kalmayarak aynı hafta içerisinde Bodrum ve Mersin’de de görüldü. Türkiye’de gerçekleşen orman yangınlarının sadece %10’unun doğal sebeplerden kaynaklandığı gerçeği ihmal zincirinin büyüklüğünü bizlere göstermektedir.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Türkiye’de son on yılda 24 binin üzerinde orman yangını görülürken on binlerce hektarlık alan yok oldu. Orman yangınlarında sadece ağaçlar değil doğal yaşam da zarar görmekle birlikte ormanlık alan içerisinde yaşayan canlı türleri ve ekosistemi yok olmaktadır. Türkiye’de orman yangınlarının son yıllarda arttığı özellikle de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde bulunan alanların yok edildiği bilinen bir gerçektir. Yangında yok olan alanların rehabilite edilmemesi ve yapılaşmaya açılması, 2B diye orman vasfını yitiren alanların satılması ve kaçak yapıların "imar affı" ile yasallaştırılması ve son yıllarda çeşitli bahanelerle yapılan orman alanlarının özelleştirilmesi iktidarın orman yangınlarına yönelik politikalarını göstermektedir. Ciğerlerimizi yakan yangınlar değil iktidarın orman arazileri üzerindeki rant hırsıdır. Dalaman yangınında Türk Hava Kurumu’nun yangına müdahale etmeye hazır olduğunu bildirmesine rağmen Bakanlığın ihtiyaç olmadığını belirtmesi ve ilk defa geçen yıl orman yangını söndürme ihalesini alan firmaların bünyesinde yeterli envanterin olmadığı ve söndürme uçaklarının bulunmadığı iddiaları durumun vahametini gösterirken; orman yangınlarında kasıt ve rantı bir kez daha düşündürmektedir.

Ormanlık alanlar üzerindeki rant hırsından vazgeçilmeli; yanan orman alanlarımızın yeniden kazandırılması için acilen çalışmalar başlatılmalı, ormanlık vasfı yok olan araziler hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmamalı ve kalan ormanlık alanlarımızın korunması için acil eylem planları hazırlanmalıdır. Ülkemizin bir tek ağacını bile kaybetme lüksünün olmadığını hatırlatır, ormanlık alanların yeniden kazandırılması ve korunması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha bildiririz”.