İki Meltem Arasındaki Sanat Rüzgarı Siemens Ev Aletleri Sponsorluğunda EsiyorSiemens Ev Aletleri sponsorluğunda Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde açılan “MeltemofIstanbul” sergisi İstanbul’un meltemlerine gönderme yaparak farklı biçimlerdeki sanat eserlerini bir araya getiriyor. 5 Mart’a, kadar açık kalacak sergi Türk ve Alman sanatçıların heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı alanlardaki eserlerinden oluşuyor.

Sergide yer alan basmadan yapılmış kasketler, göç kavramına atıfta bulunuyor. Birbirinden renkli desenlerle bezenmiş kasketler köyden kente, bir ülkeden diğerine savrulan insan hikayelerini simgeliyor.

Sergideki video-art gösterisinde ise Alman Milli Marşının sözleri İstiklal Marşı’nın melodisiyle buluşuyor. Karşısında ise başka bir şaşırtıcı deneyim yer alıyor. Alman Milli Marşı’nın melodisi İstiklal Marşı’nın sözleriyle bir araya geliyor. Sanatçının performansı iki kültür arasında kalmış bir insanın öyküsünü betimliyor.

Herkese farklı bir biçim veren şehir İstanbul
MeltemofIstanbul’un küratörü Dr. Necmi Sönmez, İstanbul’un yaşam şartlarının farklı sanatçılar üzerinde değişik etkiler yarattığına dikkat çekiyor: “MeltemofIstanbul’un en büyük özelliği var olan kültürel öğeleri farklı ve özgün bir bakış açısının altında yeniden yorumlanması. Dikkat ettiğimiz diğer bir nokta ise yoğun mesaj altına girmeden yalın bir şekilde yaşamın sanat üzerindeki etkisini yansıtmak oldu.”

Sergide, ‘New German Art’ başlığı altında son yıllarda ön plana çıkan genç Alman sanatının seçkin örnekleri, çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren genç Türk sanatçılarla buluşuyor.

Elgiz koleksiyonuna katılan eserlerin bir bölümü ise bu sergiye özel olarak üretildi.