İkinci Nükleer Santrale 1 Ay daha Var!Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nabucco'nun bir ortağı olarak projeye, kaynak ülke, kaynak proje bulabilmek açısından Türkiye'nin üzerinde fazlaca sorumluluk olduğunu söyledi. Yıldız, Exxon Mobil Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Albers'i makamında kabul etti. Bakan Yıldız, kabul sonrası gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Uranyum takası konusunda BM Güvenlik Konseyinin alacağı karara ilişkin bir soru üzerine Yıldız, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda, gerek bölgede gerek dünyada nükleer enerjinin mutlaka barışçıl amaçlarla kullanılmasının yanında olduklarını yineledi. Herhangi maksadını aşan ve barışçıl amaçların dışına çıkan bir çerçeveye gelmesi halinde, istisna olmaksızın, herhangi bir ülke adı vermeksizin bunun karşısında olduklarını vurgulayan Yıldız, ''bu tavrımız devam edecek. Bu dünyadaki bütün ülkelerin de bu konuda bir uzlaşı içerisine girmesi, bir konsensüs içinde bulunması, bizden sonraki neslimizin, geleceğimizin beklentisidir. Bu konuda her birimizin kendi çocuklarına gösterdiği hassasiyeti geleceğimize dönük de göstermemiz gerekir'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanının Güney Kore seyahatinin olduğu hatırlatılarak, bu ziyaret çerçevesinde nükleer enerji anlaşmasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Yıldız, Cumhurbaşkanı Gül'ün Güney Kore gezisine bir aksilik olmazsa kendisinin de katılacağını, nükleer güç santrallerinin Sinop'ta yapılmasıyla ilgili Güney Kore'nin verdiği teklifin değerlendirileceğini söyledi. Konuya ilişkin teknik çalışmaların henüz sonuca ulaşmadığını bildiren Yıldız, ''zannediyorum bir ay kadar daha süreye ihtiyacımız var. Güney Kore'de bir anlaşma çıkmayabilir ama o anlaşmanın oluşmasına ilişkin olarak önemli görüşmeler olacak'' dedi.

Azerilerle imzalanan anlaşmayla Türkiye-Yunanistan-İtalya ara bağlantı projesi olan ITGI'nin Nabucco'yu avantajlı kılıp kılmayacağına dönük bir soru üzerine de Bakan Yıldız şöyle konuştu:

''Bizim imzaladığımız projenin ITGI projesi olmadığını bir kez daha belirtiyorum. O proje Türkiye'nin arz güvenliğine dönük 6 milyar metreküp gazın 2017, 2018 ve 2019'dan sonra alınmasıyla alakalı konuydu. Ama bu imzadan sonra, ITGI gibi Nabucco gibi projeler bunun arkasından gelebilir. Bu konuda tabii ki Şahdeniz'deki konsorsiyumun vereceği karar da önemli. Biz hem Nabucco'nun ortağı olarak hem ITGI ile alakalı Türkiye'den geçiş yolu olması vesilesiyle her iki projeye de desteğimiz olduğunu söyleyebiliriz.''

Mavi Akım 2'nin güzergahının yeniden belirlenmesine ilişkin bir soru üzerine de Yıldız, bu konudaki talepleri değerlendirdiklerini söyledi. İsrail'in bu konuda önceden oluşmuş bir talebinin bulunmadığını belirten Yıldız, ''hem Gazprom yetkilileri ile dün görüşmelerimizde hem de Sayın Putin ile Sayın Başbakanımızın görüşmelerinde bu konu gündeme geldi ve İsrail'le alakalı şu anda geliştirilecek bir projenin olgunlaşmadığı yönünde bir mutabakat sağlandı. Tabii ki herhangi bir teknik gerekçenin ardına saklanmaksızın, İsrail ile ilişkilerimiz normalleşinceye kadar bu konudaki teknik bir gelişmenin olmamasını kamuoyunun son derece normal karşılaması gerekiyor'' dedi.

Nabucco projesi

Türkiye'nin Şahdeniz 2'den aldığı gazı Nabucco üzerinden Avrupa'ya satabilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruya karşılık da Taner Yıldız, şöyle dedi:

''Aslında o yıl içerisindeki gelişmeler ülkeleri mutlaka farklı hareketlere, farklı davranışlara itecektir. Ama şu an Nabucco'nun da bir ortağı olarak bizim bu projeye kaynak ülke, kaynak proje bulabilmek açısından üzerimizde fazlaca sorumluluğun olduğunu hissediyorum. İyi iletişimlerimizin ve bölgedeki etkinliğimizin her geçen gün daha çok arttığını, özellikle bu son imzadan sonra görüyorum. Bizim yalnızca Azerbaycan değil Nabucco'ya aynı zamanda Irak gibi, Türkmenistan gibi ülkeleri katarak iyi bir taşımacılık projesini hayata geçirebileceğimize inanıyorum.''

Enerji kanunlarında süreç

Petrol kanunu ile yenilenebilir enerjiyle ilgili kanunların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Enerji Bakanı, şu anda bütün getirilen kanunların sivil toplum örgütleri ve ilgili sektör temsilcileriyle değerlendirdiklerini ifade etti. Maden Kanunun TBMM Genel Kurulunda olduğuna işaret eden Yıldız, yarın enerji KİT'leriyle ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonununda görüşme yapılacağını, Yenilenebilir Enerji kanununun da TBMM'nin gündemi çok sıkışık olmazsa bu ay içerisinde değerlendirilebileceğini bildirdi.

Rusya'yla nükleer enerji konusunda yapılan hükümetler arası anlaşmanın da gündeme getirileceğine inandığını ifade eden Yıldız, ''dolayısıyla bu 4 tane kanun Enerji Bakanlığı adına geçmiş olacak. Petrol kanununun zamanın sıkışıklığından dolayı ancak komisyondan geçeceğini düşünüyorum'' dedi.

Meksika Körfezi'ndeki kaza

Exxon Mobil Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Albers da, Meksika Körfezinde yaşanan kazanın ardından Karadeniz'deki arama çalışmalarına dönük ne gibi önlemler alınacağının sorulması üzerine, şu an bu konuyla ilgili araştırma ve soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Orada yaşananların ana nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Albers, şöyle devam etti:

''Endüstri, dünya genelinde 14 bin derin deniz kuyusunda sondaj çalışmalarını ve faaliyetlerini şu an emniyetli ve güvenli bir şekilde yürütmekte. Üstelik Meksika körfezindeki kuyudan çok daha derin rezervuara ve çok daha yüksek basınca sahip alanlarda da şu an endüstri emniyetli şekilde çalışmalarını devam ettirmekte. İyi eğitimli, uzman personelin yer aldığı, iyi uygulama prosedürlerinin takip edildiği, düzenli bakım yapılmış ekipmanların kullanıldığı operasyonlarda bu tip kazalar meydana gelmemekte. Bu soruşturma süreci tamamlandıktan sonra endüstrinin kendisine sorması gereken soru şu; 'Acaba bu kazanın nedeni iyi uygulamalardan sapma mıydı? Yoksa bu kazanın gerçekleştiği kuyunun kendine has özelliklerinden dolayı mı bu kaza meydana geldi? Bunun cevabı bulunmalı. Buna göre gerekli iyileştirmeler yapılmalı.

Exxon Mobil, emniyet ve güvenliği sağlama konusunda sürece kararlılıkla bağlı, her türlü güvenlik tedbirini hayata geçirmekte ve gerek çevreye zararların önlenmesi gerekse sondaj kulesindeki insanların güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü tedbirleri almaktadır. Karadeniz'de yapılacak çalışmalarda da bu tedbirlerin eksiksiz hayata geçirileceğini ifade ettik.''

AA