Girişim Grubu'ndan Allianoi İçin Suç Duyurusu

Allianoi Girişim Grubu Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı, tarihi alanı su altında bırakacak olan Yortanlı Barajı inşaatının sürmesini ve fon aktarılmasını sağlayan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bianet'e açıkladı.

Cangı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre Allianoi'da inşaatın suç oluşturduğunu söyledi. İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, daha önce aldığı kararla, Allianoi'un "Dünya mirası literatürüne girebilecek nitelikte korunması gerekli kültür varlığı" olduğunu belirtmişti.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi, kültür ve tabiat varlıklarında inşaat ve fiziki müdahaleyi suç sayıyor.

Yasanın 65. maddesi de, "Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve beş milyar liradan on milyar liraya ağır para cezasıyla cezalandırılırlar" diyor.

DSİ'ye karşı dava görüldü
Allianoi'un Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmasını önlemeye çalışan sivil toplum örgütlerinin Devlet Su İşleri (DSİ) aleyhine açtığı davaysa, 8 Mart'ta İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme her iki tarafın savunmasını aldıktan sonra, kararı daha sonra açıklayacağını bildirdi.

Davayı Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Genel Başkanlığı ve İzmir Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, DSİ'ye karşı açmıştı.

Çevreciler, Allianoi'un su altında kalmaması için DSİ'den baraj projesinde değişiklik yapılmasını veya aks yerinin değiştirilmesini istemiş, bunun yapılmaması halinde Allinaoi'un 31 metre su altında kalacağını belirtmişlerdi.

Ancak, DSİ Mayıs 2005'te bu talebi yazılı olarak reddetmiş, Allianoi savunucuları da Temmuz 2005'te bu işlemin durdurulması için dava açmışlardı.