İnşaat İhaleleri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAHRİYE ÜÇOK BULVARI YERALTI OTOPARKI İÇİN İHALE AÇTI -KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSE TORBALI-ÖDEMİŞ- KİRAZ YOLUNUN İNŞAATLARINI İHALEYE ÇIKARDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, "Bahriye Üçok Bulvarı Yeraltı Otoparkı" inşaatını, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise "Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun muhtelif kesimlerindeki yol inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bahriye Üçok Bulvarı yer altı otoparkı inşaatını tahmini, 2 trilyon 262 milyar 837 milyon lira bedelle yaptıracak. İstekli firmalardan alınacak olan geçici teminat bedeli 67.8 milyar lira olarak belirlenin ihale, 22 Ağustos 2002 tarihinde saat 14.00`de İzmir Büyükşehir Belediyesi`nde "kapalı teklif usulü" ile gerçekleştirilecek. İhalenin teknik şartnamesi mesai saatleri içinde, İhale İşleri Kesin Hesap Koordinatörlüğü Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü`ndentemin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler teknik şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ise ihale günü saat 13.30`a kadarEncümen Başkanlığı`na verecekler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aynı ihale kapsamında Talatpaşa Bulvarı tretuvar düzenlemesi inşaatını da ihaleye çıkardı. Tahmini bedeli 198 milyar lira olarak belirlenin ihalenin geçici teminatı ise 5.9 milyar lira olarak belirlendi.

-YOL İNŞAATI YAPTIRILACAK -

Öte yandan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolu toprak, tesviye, sanat yapıları ve yol üstyapı işlerini 1.9 trilyon lira keşif bedeli üzerinden yaptıracak. İhale, 15 Ağustos 2002 tarihinde saat 14.00`de Bölge Müdürlüğü`nde"kapalı teklif usulü" ile ve birim fiyatların her biri geçerli olmaküzere işin tümüne indirim vermek suretiyle gerçekleştirilecek. Keşif bedeli 1 trilyon 999 milyar 823 milyon lira olarak belirlenin ihalede katılımcı firmalardan, 59.9 milyar lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhaleye (B) grubu müteahhitlik karnesine sahip firmalar girebilecekler. Ortak girişim gruplarının da katılabileceği ihalenin teknik şartnamesi ise her gün mesai saatleri içinde, Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği`nden görülebilecek. (CNS-MTN) 14;46 05/08/02