İpekyolu Serbest Bölgesine Durdurma Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, TMMOB'nin açtığı davada Sakarya ve İzmit'te İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesini durdurdu. Danıştay, Serbest Bölgeler Yasası'nı Anayasa'ya aykırılık itirazıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararı aldı.
Meralar, ormanlar, tarımsal araziler, akarsular, hazine arazileri, köy yerleşim yerleri, konut ve yapı kooperatifleri ve bazı yerleşim alanlarını kapsayan serbest bölge kararı 15 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.