İSO Meclis Toplantısında 'Cari Açık' VurgusuİSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, ekonominin, cari açığın azalmasına yol açacak soğuma işaretlerini henüz vermediğini belirtti. Tuna, İSO Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük'ün yurt dışında olması nedeniyle bu ay yönetim kurulu adına görüşleri kendisinin dile getireceğini söyledi. Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir konjonktürde, 2011'in sonuna doğru yaklaşıldığını, dünya ekonomisi ve siyasetinin belirsizliklerin gölgesinde olduğunu ifade eden Tuna, 2012'nin zor bir yıl olacağını dile getirdi. Türkiye'de ise ekonomik göstergelerin çoğunda olumlu bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Tuna, ''Yıl sonu için öngörülen yüzde 7,5'lik büyümeye ulaşmanın kuvvetle muhtemel olduğunu şimdiden söyleyebiliriz'' diye konuştu.
    
Büyümenin beraberinde, ekonomi için bir kırılganlık unsuru olan yüksek cari açığı da getirmesi nedeniyle sevinçlerini rahatça yaşayamadıklarını söyleyen Tuna, en son ödemeler dengesi verilerine göre, eylül itibarıyla son bir yıllık cari açığın 77,5 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Tuna, eylül ayında 10,8 milyar dolarlık ihracat, 21,2 milyar dolar ithalat gerçekleştiğini, bunun yüzde 74'ünü ara malı ithalatının oluşturduğunu, dolayısıyla dış ticaret yapısında, sık sık dikkati çekmeye çalıştıkları aksaklığın aynen devam ettiğini vurguladı. Öte yandan, eylül ayı sanayi üretim verilerine, alt sektörler itibarıyla baktıklarında, en yüksek oranlı artışların sağlandığı sektörlerin daha çok iç pazara dönük sektörler olduğunu gördüklerini ifade eden Tuna, şunları kaydetti:
    
''Bu durum, üretimdeki artışı, esas olarak iç talepteki ivmenin desteklediğini düşündürüyor. Dolayısıyla ekonomi, cari açığın azalmasına yol açacak soğuma işaretlerini henüz vermiyor. Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin bu çalkantılı döneminde, 'sırttaki yumurta küfesi' olarak tarif edebileceğimiz, yüksek cari açık yükü ile yol alıyor. Çok şükür ki, şimdiye kadar finanse etmekte bir sorun yaşamadık. Ki, son veriler, sevindirici bir gelişme olarak, doğrudan yatırım girişinde geçen yıla göre artışa işaret ediyor. Fakat, cari açığımızın büyük bölümü hala kısa vadeli sermaye girişi ile finanse edilmekte. Bu kadar yüksek cari açığın, her koşulda bir kırılganlık unsuru olduğu tartışmasızdır.''
    
''Türkiye yüksek büyüme-cari açık kısırdöngüsünü kırmalı''
    
Türkiye'nin cari açıkla mücadelesinin büyümeden, yüksek boyutlu fedakarlıklar yapmak anlamına gelmemesi gerektiğini ifade eden Tuna, ''Türkiye yüksek büyüme - yüksek cari açık kısırdöngüsünü mutlaka kırmak zorundadır. İnanıyoruz ki, ilgili tüm taraflar el ele verdiği takdirde, Türkiye, yüksek büyüme - yüksek cari açık sorununu aşacak çözümleri mutlaka üretebilecektir'' dedi. Nuri Tuna, ''Önümüzdeki mesele, bu fırtınalı ortamda ülkemizi, ekonomimizi en az yara ile sakin sulara ulaştırabilmek ve değişimin kazananları arasına girebilmektir. Ekonomimizde bazı sorunlar var ama, pek çok açıdan da avantajlı bir durumdayız. ülkemiz küresel ekonominin yıldızlarından biri olarak görülüyor. Yapmamız gereken, güçlü ve zayıf yönlerimizi iyi analiz etmek, gerekli önlemleri zamanında alabilmektir'' diye konuştu.
    
Önümüzdeki zor dönemi atlatmada, en büyük görevin yine sanayiye düşeceğini vurgulayan Tuna, ''Savaşa giden bir neferin daha teçhizatlı hale getirilmesi gerektiği, üzerinde tartışılmayacak, temel bir gerçektir. Faiz oranlarının artış eğilimine girdiği, kurdaki dalgalanmanın belirsizlik yarattığı bu ortamda, sanayimizin rekabet gücüne destek verecek reformların süratle gerçekleştirilmesi her zamankinden önemli hale gelmiştir'' dedi.
Tuna, şunları kaydetti:
    
''Bu yeni dönemde hükümetimizin sanayimizin sorunlarının çözümüne ve sanayimizin desteklenmesine daha fazla önem vereceği konusunda çok ümitli idik. KKDF'nin yüzde 6'ya çıkarılması gibi bazı uygulamalarla bir miktar moralimiz bozulsa da ümidimizi hala koruyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye ölçeğinde bir ülke güçlü bir sanayi sektörü olmaksızın ilerleyemez, sorunlarını çözemez.''
    
''2012'de dünyanın genelinde bir durgunluk göreceğiz''
    
İSO Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercan Uygur da Türkiye'nin 2010'da hızlı büyümesinin sebebinin yurt dışından ülkeye giren büyük sermaye akışı olduğunu belirtti. Uygur, ''Gelişmekte olan ülkeler hala gelişmiş ülkelere bağlılar. Bunlardan biri finansman. İkinci olarak talep tarafından bu ülkeler gelişmiş ülkelere bağlı. Onun için bir ayrışma mucizesi doğrusu bence önümüzdeki dönemde de göreceğiz çok büyük ölçüde olmayacak. Dünyanın genelinde 2012'de bir durgunluk göreceğiz'' dedi.
    
Bu dönemde Türkiye'nin en zayıf yanının cari açığın yüksekliği olduğunu söyleyen Uygur, bunun da tasarrufların, özellikle özel tasarrufların düşük olmasından kaynaklandığını, ikisinin birbiri ile karşılıklı etkileşim içinde olduğunu kaydetti. Uygur, ''Tasarruf konusunun çok ciddi ele alınması gerekir. Cari açığı önlemek için yerli otomobil düşüncesi... Sadece arz tarafına bakıyor, finansmanına bakılmıyor. Eğer bu proje dışarıdan finanse edilecekse cari açığa olumlu etkisi olmayabilir. Bu tür projelerin ancak ve ancak içerideki tasarruf oranındaki artışlarla düşünülmesi uygundur'' diye konuştu.