İstanbul Buluşmaları 2014: "Bizim İstanbul"İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen İstanbul Buluşmaları ; politikacılardan meslek uzmanlarına, merkezi yönetimden yerel yönetimlere, meslek odası temsilcilerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki geniş bir kesimi bir araya getiriyor. Toplantı ile bir etkileşim ortamı yaratılmasının yanı sıra, uygulayıcı kurumlar açısından bu konulara yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de hedefleniyor.

Önceki yıllarda geniş katılımlarla gerçekleşen, katılımcı profili ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi açısından hedeflenenin üzerinde ilgi gören İstanbul Buluşmaları etkinliğinin sekizincisi, 14-15 Ekim 2014 tarihlerinde "BİZİM İSTANBUL" başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde YTÜ Oditoryumu`nda gerçekleşecek.

Tema kapsamında sokaklar, müşterekler ve bu alanlara ilişkin geliştirilen taktiklerin yanı sıra ortaya çıkan muhalefetin toplumsallaşması üzerine tanımlanan oturumların başlıkları Birleştirici Toplumsal Muhalefet, Taktiksel Planlama, Bizim Sokak ve Müşterekleşme olarak belirlendi. Etkinliğin önceki yıllardan farklı olarak geniş katılımlı bir forumla sonlandırılması hedefleniyor. 

İstanbul Buluşmaları 2014 programı için tıklayınız.