İstanbul ‘İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ne Kavuştu

Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edilmesi ile yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amacını taşıyan 'İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği'ni onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Saraçhane Belediye Sarayı’nda bugün gerçekleştirdiği İSKİ Genel Kurulu’nda, geçen yıl 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen ‘İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ yerine hazırlanan yeni yönetmeliği ele aldı. Meclis Üyelerinin ve siyasi parti gurup temsilcilerinin görüşlerini belirtmesinin ardından oya sunulan yeni ‘İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ oy çokluğuyla kabul edildi.

İçme suyu havzalarında yapılaşma, madencilik ve döküm faaliyetleri, ziraat, hayvancılık, kaynak suları ve kamulaştırma ile ilgili esasları belirleyen İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ ile içme suyu havzaları, göller ve barajlar da koruma altına alınıyor.