İstanbul Sohbetleri'nde "İstanbul'un Bizans Dönemi Tarihsel Topografyası Üzerine Birkaç Gözlem"

Osmanlı Bankası Müzesi'ndeki Voyvoda Caddesi Toplantıları kapsamında düzenlenen İstanbul Sohbetleri'ne, bu ay Aykut Köksal katılıyor. İstanbul'un Bizans Dönemi Tarihsel Topografyası Üzerine Birkaç Gözlem başlıklı söyleşide, İstanbul'un tarihsel topografyası özellikle süreklilik bağlamında ele alınacak ve kentin Bizans dönemindeki mekânsal örgütlenmesi üzerinde durulacak.

Aykut Köksal, İstanbul'un Bizans dönemi tarihsel topografyası üzerine bugüne dek yapılmış çalışmaların büyük bölümünün, özgün kaynak metinlerden yola çıktığını ve kentin bugüne ulaşan yapısını dışarıda bıraktığını belirtiyor.

Köksal, "Oysa, İstanbul'un Bizans dönemi tarihsel topografyası, kentin, gerek Osmanlı döneminde kendini sürdüren, gerekse de bugüne ulaşan mekânsal örgütlenme mantığıyla ilişki içindedir. Bu ilişkiyi ve sürekliliği yok sayan çalışmalar dolayısıyla, kentin hiç sahip olmadığı 'sur' çizgileri bile, adeta bilimsel bir efsane olarak yayınlarda var olmayı sürdürebilmiştir. Konuşmada, İstanbul'un büyüme evrelerinden sokak dokusuna, ana portikli yollarından bölge sınırlarına ve yer adlarına ulaşan bir bağlamda, kentin Bizans dönemi tarihsel topografya bilgisine yeni katkılar taşıyan gözlemler paylaşılacak" diyor.

Aykut Köksal
1952 yılında doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalıştı. 1985'te üniversiteden istifa etti. 1995'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

1973'ten 1993'e kadar yayımladığı yazılardan oluşan "Zorunlu Çoğulluk / Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği" başlıklı kitabı 1994'te çıktı. Kent, mimarlık, tasarım, çağdaş sanat ve müzik üzerine kuramsal yazılar yazdı, çok sayıda konferans verdi, sempozyumlarda bildiri sundu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayımladığı Dipnot dergisinin yayın yönetmeni olan Aykut Köksal, kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştirdi.

Çeşitli çağdaş sanat sergilerinin küratörlüğününün yanı sıra, 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında "Sesmekân" sergisinin küratörlüğünü yaptı.