Istranca Ormanı'yla İlgili Yeni KararSol'da yer alan habere göre; Istranca Ormanları'nın içindeki Soğucak Köyü yakınlarına yapılması planlanan kalker ocağı için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün "Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir" yönünde aldığı karara karşı köylülerin açtığı davada Edirne İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurup, "ÇED gereklidir" kararı verdi.

Kırklareli Valiliği'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay 14'üncü Hukuk Dairesi, Edirne İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliği ile onayıp, söz konusu davada üstün kamu yararının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

 Ne olmuştu?

Vize'ye bağlı Istranca Ormanları'nda bulunan Soğucak Köyü'nde su kaynakları, ormanlık alan, köylülerin tarım yaptığı ve hayvanlarını otlattığı bölgeye özel bir firma tarafından 'kalker ocağı alan genişlemesi ve kapasite artırımı kırma-eleme tesisi projesi' için çalışma başlatıldı.

Kırklareli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, firmanın başvurusu üzerine 27 Kasım 2015 günü, 'ÇED gerekli değildir' yönünde karar verdi.

Karar üzerine Soğucak Köyü Muhtarlığı, Edirne İdare Mahkemesi'ne "ÇED gerekli değildir" kararının iptali için dava açtı. Edirne İdare Mahkemesi, başvuru üzerine bilirkişi heyeti oluşturup, bölgede keşif ve inceleme yaptırdı.

Keşif raporunu inceleyen mahkeme, 9 Ağustos 2016 günü, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesini durdurup, 'ÇED raporu gereklidir' kararı aldı.

Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine Kırklareli Valiliği de Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Danıştay 14'üncü Hukuk Dairesi, Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararını oy birliği ile onarken, söz konusu davada üstün kamu yararının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kararda, keşif ve bilirkişi incelemesinde mevcut ÇED raporunun eksik kaldığı, dava konusu alan için, özellikle uluslararası sözleşmeleri ve çevre-orman ilişkilerinin mutlaka dikkate alınması, üstün kamu yararı yönünden irdelenmesi gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı belirtildi.