İTÜ'den Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi'En iyinin de iyisi' olacak mühendisler yetiştirmek ve ülkemizdeki mühendislik eğitimi çıtasını daha da yükseltmek hedefini taşıyan Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi (ME2M), İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) faaliyete geçti. Akademisyenlerin yeni ders verme yaklaşımları üzerine çalışacağı merkezde, araştırma görevlileri ve yardımcı doçentler için yeni ders verme yöntemleri ve dönüştürücü öğrenme biçimlerine ilişkin 1 haftalık eğitimler verilecek. Yeni ders verme sistemi ise problem ve tasarım odaklı olmak üzere iki temeli kapsayacak.

Yeni nesil akademisyenlerin, mühendislerin ve liderlerin yetişmesini destekleyecek İTÜ ME2M, öncü ve örnek bir yapı olarak öğrencilerin öğrenme becerilerinin geliştirilmesini de sağlayacak. Böylece değişime ayak uyduran değil, değişime liderlik edecek ve yönetecek mühendisler yetiştirilecek. Merkez, mühendislik eğitimini 21. yüzyılın beklentilerine yanıt verecek şekilde uyarlama, liderlik, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü destekleme gibi işlevler üstlenecek. Mühendislik eğitimini 'yaratıcı, yenilikçi, etkileşimli ve ilham verici' eğitim, öğrenme ve araştırma deneyimleri yardımıyla dönüştürmek, sürdürülebilir mühendislik eğitiminde sürekli iyileşme ve kalite güvencesi için atak davranabilmek de merkezin temel işlevlerinden biri olacak.

"Yetkin mühendislik ayrıcalığını Türkiye’de sağlayan tek üniversiteyiz"

242 yıllık köklü birikimin uzman deneyimi ile buluşturulduğunu belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, son 30 yılda mühendislik ve teknoloji eğitiminde yaşanan hızlı değişimleri, global gereklere ve çağın gerçeklerine uygun biçimde karşılamak için harekete geçtiklerini söyledi. İTÜ’nün mühendislik eğitiminde 'en iyinin de iyisini' yetiştirme hedefiyle yol aldığını belirten Karaca, “Biz, 29 bölümle en fazla ABET akreditasyonuna sahip üniversiteyiz. 23 programımızla ise ABET EAC - Mühendislik Akreditasyon Komisyonu akreditasyonuna sahip dünyadaki ilk üniversiteyiz. Yetkin mühendislik ayrıcalığını Türkiye’de sağlayan tek üniversiteyiz. Çıtamız zaten oldukça yüksek. Ama bununla yetinmek değil, tam tersine en iyinin de iyisini yapabilmek hedefimiz var” dedi.

Mühendislik eğitiminin yapısını ve içeriğini yeniden tanımlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Karaca, İTÜ ME2M’nin hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri geliştireceğini de belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“İTÜ bünyesinde profesyonel iş hayatının zorunlulukları doğrultusunda kariyer planlama-geliştirme için gerekli öğrenci bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Akademik performansı geliştirme ve iyileştirme ile başarılı, yetenekli bireyleri desteklemek de merkezin temel amaçları arasında. İTÜ ME2M akademik oryantasyon, eğitim desteği ve eğitimde kalitenin geliştirilmesi gibi eğitmen gelişim/destek programlarından oluşan ‘insan odaklı modüller’ ve ders planı tasarımı, yeni öğrenme – öğretme metodlarının, araçlarının, mecralarının tanıtımı ve geliştirilmesi, mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik olarak endüstri ve profesyonel iş hayatı paydaşları ile işbirlikleri gibi sistematik ve özel işlere yönelik ‘konu odaklı modüller’den oluşan işlevsel bir yapıya sahip”.

İTÜ ME2M’in temel amaçları

* Ulusal ve uluslararası akademik ortamda örnek olmak.
* Kamu, özel sektör ve diğer üniversitelerle yeni işbirlikleri geliştirmek.
* Mühendislik eğitiminde kalitenin ve mühendislik eğitimine teşviğin artırılmasını sağlayacak araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yürütmek.
* Mühendislik eğitimi verme ve alma kültürünü geliştirmek ve böylelikle İTÜ’nün ulusal, bölgesel ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek.
* Gelecek hedeflerine yönelik stratejik planlama ve iyileştirme etkinlikleri doğrultusunda mühendislik eğitimi için etkili öğrenme yöntemlerini ve bunun paralelinde mühendislik öğrenme etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek için uygun araç ve yöntemleri belirlemek, geliştirmek, uygulamak.
* Mühendislik eğitimi veren diğer eğitim kurumları, toplum kaynakları, endüstriyel paydaşlar ve finans kuruluşları ile işbirliği içerisinde mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik araştırmaları yönetmek.
* Etkili öğretme yöntem ve materyallerini geliştirmek, uygulamaları yaygınlaştırmak.