IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi: “Yaşlılık ve Sürdürülebilir Kent Yaşamı”Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından, Yozgat Belediyesi, Mimarlar Odası ve Yaşlı Sorunları Araştıma Derneği işbirliğinde 12-14 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi'nin bu seneki teması “Yaşlılık ve Sürdürülebilir Kent Yaşamı” olarak belirlendi.

Kongrenin tematik çerçevesinde, küresel krizin, sosyo-ekonomik ve mekansal değişime neden olduğuna vurgu yapılarak, bu değişim sürecinde yaşlının çevresine yabancılaştığına dikkat çekiliyor.

Bu eksende sürdürülebilirlik bağlamında yaşlı boyutunun ele alınmasını amaçlayan kongre sırayla şu temalara odaklanacak:

1. Mimarlık, Şehircilik ve Peyzaj
2. Tıp, Beslenme
3. Yaşlılık ve Güzel Sanatlar ve boş zaman aktiviteleri
4. Ekonomi, Giyim
5. Hukuk ve Güvenlik
6. Yaşlılık ve Sosyal Yaşam
7. Yaşlılık ve İletişim
8. Yaşlılık, ergonomi ve yaşam Kalitesi

Kongre kapsamında ayrıca, konu ile ilgili bilim insanlarını ve uygulayıcıları bir araya getirecek bir panel de gerçekleşecek.

Kongrenin duyuru metninin tam metni ise şöyle:

"Küresel kriz toplumun maddi ve kültürel yapısında bir değişim başlatırken, toplumsal yaşamda kırılma noktaları ortaya çıkmıştır. Bir taraf çağdaş yaşam ve teknolojik gelişmeleri izlerken diğer taraf geleneksel ucuz yaşamdan 'etkilenme' bağlamında çözümler üretmiştir.

Yaşlı yaşamında yaşam kalitesi olarak, sürdürebilirlik baz alınmıştır. Burada kalite yaşlının, sağlık, gelir, barınma ve sosyal yaşama katılım olarak alışa geldiği yaşamı sürdürebilmesidir. Kriz ortamında aile içi dönüşümlerin, kentsel dönüşüm ortamında yaşlı işlevselliğinin uyum sorunları araştırılması gereken konulardır.

Yaşlı yaşamı zaman içinde şekillenmekte ve gerek mekansal kurguda gerekse mikro gereksinimlerde farklı imgeler ortaya çıkmaktadır. Kullanılmayan odak noktaları, kesişen alanlar, bölgesel ve çizgisel elemanlar zaman içerisinde kent belleğinin dışına çıkması yaşlıyı çevreye yabancılaştırmaktadır.

Küresel kriz sosyo-ekonomik ve mekansal değişime neden olmuştur. Bu değişimin sürdürülebilirlik bağlamında, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresinde yaşlı boyutu olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Kongrenin teması 'YAŞLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMI' olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda konu ile ilgili bilim insanları ve uygulayıcıların yer aldığı bir panel düzenlenecektir."

BİLİM KURULU

Doç. Dr. Esat ADIGÜZEL 
Prof. Dr. Galip AKIN                     
Doç. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL  
Prof. Dr. Ayşe BAYSAL                
Prof. Dr. Metin S. SÜRÜCÜOĞLU
Doç. Dr. Nefise BULGU               
Prof. Dr. Hayran ÇELEN               
Doç. Dr. Şule ÇİVİTÇİ                  
Prof. Dr. İzzet DUYAR                  
Prof. Dr. Yıldız ECEVİT    
Prof. Dr. H. Nalan ELBAŞ             
Prof. Dr. Ing. Şenel ERGİN    
Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN        
Prof. Dr. Gönül İÇLİ                      
Prof. Dr. Vacit İMAMOĞLU         
Prof. Dr. Velittin KALINKARA    
Prof. Dr. Zeki KARAGÜLLE        
Prof. Dr. Nuray KIRDI                   
Prof. Dr. Nalan OĞUZHANOĞLU
Prof. Dr. Metin ÖZBEK 
Doç. Dr. A.Özfer ÖZÇELİK
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN
Prof. Dr. Gülden PEKCAN
Prof. Dr. Nazmi BİLİR
Prof. Dr. Türker ŞAHİNER
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
Prof. Dr. Beril TUFAN
Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL
Prof. Dr. Tuba VURAL   

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL
Öğr. Gör. Ayşegül KOÇ ÜNLÜSOY 
Öğr. Gör. E. Elif ÖZDEMİR
Araş. Gör. Pınar KOÇ