İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulusal Mimari Proje YarışmasıYarışma kapsamında çözümü istenen fonksiyonlar şu 4 ana grupta sıralanıyor:

1. Ulaşım Entegrasyon Merkezi

2. Kamusal İşlevler ve Açık Alanlar

3. Bölgesel Otopark

4. Teknik Servisler

Yarışmacıların şu hususlara dikkat etmesi bekleniyor:

• Yapı ve yakın çevre düzeninin tasarımı sürecinde Ulaşım Entegrasyon Merkezi’ni oluşturan ana çalışma birimlerinde denetimli ve sakin çalışma ortamlarının sağlaması ve buna ek olarak arsanın konumunun gerektirdiği kamusal – kentsel kazanımların (yeşil alan, meydanlar, herkesin kullanımına açık işlevlerin) göz ardı edilmemesi,

• Proje ile yeni kentsel kurguyla güçlü bir bağ kurabilen, yakın çevresinin kullanım değerini artıran, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayan, kentsel hizmetlerin bir bütün içinde, kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebildiği bir “kentli buluşma noktası” elde edilmelidir. Yarışmanın amaçlarından biri de, proje alanının çevresiyle birlikte çağdaş, kamusal bir mekâna dönüştürülmesidir. Binanın ve yakın çevre düzenlemesinin tüm kentli tarafından engelsizce kullanılabilmesi için de öneriler geliştirilmesi,

• Proje çevresinde yer alan farklı türlerdeki tüm ulaşım odaklarının konforlu ve güvenli bir biçimde zemin, zemin altı ve zemin üstü yaya bağlantılarının sağlanmasına yönelik şematik ancak gerçekçi öneriler,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors *) kapsamında hazırladığı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımının %20 azaltılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, iklim verilerinin ve çevresel etkilerin dikkate alındığı pasif tasarım stratejilerinin yer aldığı, yenilenebilir enerji sistemlerinin tercih edildiği, işletim maliyetlerinin optimize edildiği sürdürülebilir bir tasarım.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Aziz KOCAOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Buğra GÖKÇE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.

Raif CANBEK, Eshot Genel Müdürü

Tevfik TOZKOPARAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Haydar KARABEY, Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri Başkanı)

Muzaffer TUNÇAĞ, İnşaat Yüksek Mühendisi

Nevzat Oğuz ÖZER, Prof. Dr. Y. Mimar (Mimar Sinan GS Üniversitesi)

Şebnem YÜCEL, Doç. Dr. Y. Mimar (Yaşar Üniversitesi)

Tülin HADİ, Y. Mimar

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Abdullah UZUN, İnşaat Yüksek Mühendisi

Gökçeçiçek SAVAŞIR, Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)

Tutku Didem AKYOL ALTUN, Doç. Dr. Y. Mimar (DEÜ)

RAPORTÖRLER

Gülben ÖZSOY, Y. Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md.

Seval SOYSAL TOPUZ, Y. Mimar İzmir Büyükşehir Belediyesi - Projeler Şube Md.

RAPORTÖR YARDIMCISI

Nurcihan YENİKALE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürlüğü

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 9 Eylül 2016

Son Soru Sorma Tarihi: 27 Eylül 2016

Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Ekim2016

Yer Görme için Son Tarih: 8 Kasım 2016

Proje Teslim Tarihi: 7 Aralık 2016 saat 17.30

Kargo ile Teslim için Son Tarih: 9 Aralık 2016 saat 17.30

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2016

Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanı sırasında açıklanacaktır.

ÖDÜLLER

1. Ödül: 65.000 TL

2. Ödül: 50.000 TL

3. Ödül: 35.000 TL

Ayrıca 5 adet eşdeğer 20.000 TL mansiyon verilecektir.

Yarışma sonuçları idarenin resmi internet sitesinde ve ilgili meslek odalarının yayın organlarında ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.