İzmir Tarih Projesi'nde Yeni DönemDHA'nın haberine göre, Agora-Kadifekale-Kemeraltı aksındaki tarihi dokuyu bozmadan rehabilite ederek bölgeyi çekim merkezi haline getirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı İzmir Tarih Projesi’nde çalışmalar etap etap devam ediyor. 19 alt bölgeye ayrılan tarihi akstaki yeni çalışmaların odağında bu kez Bahribaba, İkiçeşmelik Caddesi, Damlacık ve Değirmendağı konut dokuları yer aldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen 3’üncü etap çalıştayı, daha önceki etap çalışmalarında olduğu gibi katılımcı bir anlayışla düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hümeyra Birol Akkurt, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesei Yard. Doç. Dr. Neslihan Demirtaş Milz ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile akademisyenler, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Bahribaba, İkiçeşmelik Caddesi, Damlacık ve Değirmendağı çalıştayı, alana yönelik durum tespiti, haritalama, öneri operasyon ve aksiyonların tanımlandığı 3 aşamada ele alındı. Katılımcılar tarafından bölgelerin özellikleri, sağladıkları deneyimler, sahip oldukları sorun ve potansiyeller tespit edilerek bu çerçevede her bölge için farklı öneriler geliştirildi. Dört ayrı masada gerçekleştirilen çalıştayda elde edilen veriler ışığında, söz konusu alt bölgelerdeki tarihi mirası korurken, alandaki ekonomik ve sosyal yaşamı canlandıracak uygulama programlarının geliştirilmesine ilişkin operasyon planları hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tarih Projesi kapsamında daha önce Oteller Bölgesi, Havralar Bölgesi ve bu bölgeleri birbirine bağlayan Anafartalar Caddesi, Agora, Kadifekale-Antik Tiyatro bölgeleri arasındaki konut dokusunu içeren alt bölgelerle ilgili operasyon planlarının hayata geçirilmesi çalışmalarına devam ediyor.