İzmir’de ‘İmar Planı’ Tartışması


İzmir’in geleceğini belirleyecek olan “Kentsel Nazım İmar Planı” İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy çoğunluğu ile kabul edildi. Ancak plan belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarını karşı karşıya getirdi.

Planda, 50 kilometrelik alan içinde konut alanlarının, tarımsal bölgelerin, sosyal ve kültürel tesislerin, sanayi alanlarının ve sağlık tesislerinin bölgelere göre düzenlenmesi öngörülüyor.

Yeni planı “plansızlık” olarak tanımlayan Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, planın aceleye getirildiğini ve uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Şeboy, “Bu kente bir vizyon yüklenmesi gerekiyor, İzmir nedir? Üniversite kenti midir, ticaret kenti midir, liman kenti midir, eğlence kenti midir ya da turizm kenti midir? Bu plana bakıyorsunuz bunların hepsi çorba gibi. Plan 2006 yılının Haziran ayında bitirilmesi gerekirdi, ama herhalde bitiremediler, yetiştiremediler. Bir plan yapalım, yasaya uyalım sonra suçlu olmayalım diye laf olsun diye bir plan yaptılar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, AK Parti’li belediye başkanlarının da görüşünü aldıklarını, partiler arasında ayrım yapılmasının söz konusu olamayacağını savunarak, planın 2 yılda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından hazırlandığını söyledi.

İzmir’in, yarışan dünya metropolleri arasında etkin olarak yerini alması, bölgenin yaşam destek sistemlerini oluşturan kaynaklar ile uyumlu gelişmesine bağlı olduğunu kaydeden Kocaoğlu, “Sorunların çözülebilmesi, toplumsal, ekonomik ve mekansal hedeflerin ve stratejilerin sağlıklı olarak belirlenmesiyle mümkündür. İzmir kenti için yaşam destek sistemleri ile ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların, su, toprak ve hava kalitesinin korunarak, sürdürülebilir bir geleceğin öngörülmesi planın temel ilke ve stratejisidir. Planlama çalışması, belediyeler ve akademik kurumlar, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve sektör temsilcileriyle sürekli ve düzenli toplantılar yapılarak demokratik bir ortamda ve katılımla sonuçlandırılmıştır. Planda kişi ve gruplara rant sağlanmamıştır. Kentin ve toplumun çıkarları korunmuştur” dedi.