Kapadokya Alan Başkanlığı KuruluyorTBMM Genel Kurulunda, turistlerin gözdesi Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak olan Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin üç maddesi daha kabul edildi.

Bugün kabul edilen maddelere göre, Kapadokya Alan Başkanlığının gelirleri, Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde 1 oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlardan meydana gelecek.

Başkanlık, harçlardan, harcamalara katılma paylarından, damga, veraset ve intikal ile emlakvergilerinden, tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden de muaf olacak.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı da Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kabul edilen üç maddeyle beraber, toplam 11 maddelik teklifin 8 maddesi kabul edilmiş oldu.