Kapanması İstenen Altın Madeni Yeni ÇED için BaşvuruyorEge Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Ovacık Altın Madeni ve Kozak yaylasındaki Gelintepe Altın madeni ile ilgili mahkeme kararları sonrası madenlerin kapatılmasını istedi.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre, Bergama yakınlarındaki Ovacık Altın madenine 2009 yılında verilen ÇED izninin ve Gelintepe açık ocak maden işletmeciliği ÇED olumlu kararının geçtiğimiz günlerde mahkemelerce iptal edilmesinin ardından EGEÇEP madenin kapatılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliğine başvurdu. ÇED izinleri iptal edilen Koza Altın Şirketi de boş durmayarak Ovacık madenine yeni bir ÇED raporu almak için harekete geçti!

Koza'nın iki madeninin çed'leri iptal edildi

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Koza Altın Şirketine ait Bergama Ovacık Altın Madenine 2009 yılında verilen ÇED raporunu, "...alanın gerçek flora, fauna ve diğer canlı grupları bakımından tür çeşitliliği, popülasyon zenginliği, Türkiye'deki dağılışı, yok olma durumu belirlenmeden hazırlandığı" gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde iptal etmişti. Yine aynı şirkete ait Gelintepe altın madeni açık ocağına verilen ÇED olumlu belgesi de "Kozak yöresinin biyolojik özelliği, fıstık çamları, toprak, su kirliliği" gibi gerekçelerle iptal edilmişti.

ÇED raporlarına dava açan kurumlardan EGEÇEP'in avukatı Arif Ali Cangı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İzmir Valiliği'ne gönderdiği dilekçelerle madenlerin derhal kapatılmasını istedi.

Anayasa ve yasalar 'derhal kapatın' diyor

Anayasa'nın 138. maddesinde yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” maddesine ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesindeki "Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur" maddelerine atıfta bulunulan dilekçelerde, kamu görevlilerinin yargı kararlarını geciktirme ya da uygulamama hakları olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesinin Anayasanın 2. maddesinde yer alan 'Hukuk devleti' ilkesinin yok sayılması anlamına geleceğinin belirtildiği dilekçede, kararın gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezai sorumluluklarının olduğunun altı çizildi. Mahkeme kararlarının birer örneğinin eklendiği dilekçelerde, "Yıllardır çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk yaratarak hukuka aykırı biçimde çalışan Bergama Ovacık Altın Madeni işletmesinin faaliyetinin durdurulması ve Gelintepe altın madeni ocağına ilişkin tüm işlemlerin durdurulması, izinlerin geri alınması" talep edildi.

Altıncı şirket yeni ÇED'e başvuruyor

Öte yandan madenlerin sahibi Koza Altın Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada Ovacık ÇED iptal kararı için gerekli itirazların yapılacağını belirterek "Yeni ‘ÇED' izni başvurusunu da 5 iş günü içerisinde yapmayı planlamaktadır" dedi.

Mahkeme kararı yine yok mu sayılacak?

Ekoloji örgütlerinin, meslek odalarının, yöre köylülerinin ve belediyelerin yıllarca devam eden hukuki süreçler sonunda, büyük emek ve masraflarla kazandıkları ÇED davalarının ardından, faaliyetin geçerli hukuk kurallarına göre bitirilmesi beklenirken uygulamada bunun yerine gelmediğini birçok örnekte görmek mümkün. Daha geçtiğimiz günlerde İzdemir'in iptal edilen ÇED raporu sonrası yine benzer dilekçelerle resmi kurumlara başvurular yapılmış, 30 gün içerisinde kapatılması gereken termik santrale 2009/7 Genelgesine dayanılarak ÇED raporunun iptalinden 22 gün sonra yeni ÇED izni verilmişti. Altıncı şirketin beş gün içerisinde yeni ÇED için başvuracağını açıklaması, Bergama Ovacık Altın Madeni için de benzer bir yola yönelindiğini gösteriyor. Şirketin Gelintepe için herhangi bir açıklama ya da yeni ÇED başvurusu yapmaması, görece küçük bir maden ocağı olan Gelintepe'ye ilgisinin artık sona erdiği anlamına mı geliyor, bunu ilerleyen günler gösterecek.