Karma OSB'ye Karşı Köylülerin Mücadelesi SürüyorUzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma OSB için köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Uzunköprü Karma OSB’nin kurulacağı yerin orman ve tarım arazisi olduğunu belirten köylüler, OSB’nin göletlere, içme suyu havzasına ve 14 bin dönüm tarım arazisine zarar vereceği iddiasıyla dava açmıştı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; köylülerin açtığı 4 davanın 3’ünde de Karma OSB aleyhine 3 bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki ‘OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi’ tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Edirne Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile OSB yönetimi tarafından üst mahkeme olan İstanbul Bölge Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararına itiraz davası açılmış; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Danıştay'dan yürütme durdurma kararı
Karara itiraz edenler, üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay'ın 6. Dairesi'ne açtıkları davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Avukat Bülent Kaçar tarafından yapılan açıklamada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bu güne kadar hiç dikkate almadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yüzlerce Kavacık köylüsü neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, DSİ ormanına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik Organize Sanayi Bölgesi kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka hizmet için görev yapması beklenilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin bu haklı itirazlarını görmezden gelmiştir.

Davacı müvekkil adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ve Edirne Valiliği'nden yürütmeyi durdurma kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı bilirkişi raporu ve iki ayrı yürütmenin durdurulması kararı ile hukuka aykırı olduğuna Danıştay 6.Dairesince ve Edirne İdare Mahkemesince hükmedilmiş olan Uzunköprü Karma OSB projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.

Karma OSB kurulmak istenen tarım arazilerini OSB Alanı ilan eden plan değişikliklerinin açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için  hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka, mahkeme kararlarına saygı çerçevesinde Karma OSB projesini Kavacık köyüne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz."