Ankara Depreme Duyarsız

Olası bir depremde yaşanacak kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan ve Zeytinburnu için hazırlanan ‘Deprem Master Planı’ uygulamaya geçemiyor. Planın uygulanması için ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı’na ilişkin önerileri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bürokratlardan gerekli desteği görmemesine ateş püskürdü.

Başkan Aydın, “Bayındırlık Bakanlığı ‘Sırf İstanbul için yasa çıkarılmaz’ görüşüyle konuşu reddetti. Çünkü onlar Ankara’da oturuyor. Ankara deprem riskinden uzak. Ateş düştüğü yeri yakar misali deprem gerçeği İstanbul halkını ilgilendiriyor. Biz yıllardır Zeytinburnu halkına ve İstanbullu’ya umut veriyoruz. Belli çalışmalar yapıyoruz. Şimdi adım atıp kazmayı vurmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Başbakanımız bu konuda duyarlı, hükümet üyelerimiz duyarlı, oysa bürokrasi kendi derdinde. Bu insanlar sadece Zeytinburnu’na değil tüm İstanbul’a ve hatta Türkiye’ye ihanet ediyorlar. Yine bu yanlıştan dönmezlerse Türkiye’ye ihanet halinde olacaklar” dedi. Olası bir İstanbul depreminde Zeytinburnu’ndaki binaların yüzde 15’inin yerle bir olacağının tespit edildiğini anlatan Başkan Aydın, İstanbul’un bekleyecek zamanı kalmadı” diye konuştu.

Yasa yeterli değil
Depremle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için mevcut yasanın yeterli olmadığını ve çözüm için eksik kaldığını da anlatan Murat Aydın, şunları anlattı: “Üniversitelerin de katılımıyla deprem riskine karşı çok ciddi bir master plan oluşturuldu. Zeytinburnu pilot bölge seçildi ve yapılan araştırmalarda ilgili organın röntgeni çekilip hastalığın görülmesi hedeflendi. ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı’ ve deprem riskinin azaltılması için bazı kanunlarda değişiklik yapılması Ankara’ya teklif edildi. Gelen cevapta taleplerimiz yanıt bulamadı. Bunun karşılığında ise personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ve merkezden gönderilecek elemanlara ekstra ücret yapılması yönünde görüş bildirdi.”Binlerce kişinin hayatı için yasa çıkmak zorunda
İki yıl önce Ankara’da havalimanı ile şehir merkezi arasındaki çevre yolunun etrafını düzenleme ile ilgili özel bir yasa çıkaran bakanlık yetkililerini, duyarsız davranmakla suçlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şöyle dedi: “Çevre kirliliği ve düzensiz yapılaşma gerekçesiyle özel bir yasa çıkabiliyorsa deprem gibi binlerce kişinin hayatına mal olabilecek ve yüzlerce binanın kullanılmaz hale gelmesine yol açacak durumlar için daha acil bir şekilde bu yasanın çıkması gerekmiyor mu.” Daha önceden deprem ya da heyelan durumlarında geçmiş hükümetlerin bölgelere konutlar yaparak vatandaşların mağduriyetini giderdiğini kaydeden Başkan Murat Aydın şunları söyledi: “Ancak tedbir çalışmaları ile ilgili tek bir madde yok. Bu konuda çalışma yapabilmek için özel bir yasaya ihtiyacımız var. Yetkililerin konuya daha duyarlı yaklaşmasını umut ediyoruz.”

Planın dünyada eşi yok
Başkan Murat Aydın, dünyada Deprem Master Planı ölçeğinde bir plan olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: “İlk defa Zeytinburnu pilot bölge seçilerek yapılıyor. Deprem için güvenli binaları oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada Zeytinburnu’ndaki planın öngördüğü ilkeler doğrultusunda binalar tek tek incelendi. Bu inceleme sonucunda binalar, ‘yıkılacak, güçlendirilecek ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duyulmayanlar’ şeklinde tasniflendirildi.”