Kemer Country’deki Villa İnşaatlarının Önündeki Engel KalktıEyüpsultan’daki Kemer Country’nin deprem toplanma alanı da olan golf sahaları, Demirören Grubu’nun kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2023 tarihinde afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi için rezerv yapı ilan edilmiş, planları değiştirilmişti.

Sözcü’de yer alan habere göre; Emlak Konut GYO’nun protestolar arasında başladığı lüks villa inşaatları için yapılan imar plan değişikliği ile arazinin rezerv yapı alanı ilan edilmesi kararı, İBB’nin açtığı dava sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 6 Ekim 2023  tarihinde iptal edilmişti.

Bakanlık kararı istinafa taşındı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, iptal kararının kaldırılmasına karar verdi ve inşaatların önündeki hukuki engel kalktı.

Kararda, rezerv yapı alanı tesis edilmesine ilişkin sürecin mevzuata uygun olarak işletildiği, bölgede orman alanlarına doğru meydana gelebilecek yeni baskıların önüne geçmenin bir yolunun da kamu yönetimi tarafından mevcut yapılanmayı düzenlemek ve bölgedeki yapılanma kültürünü bozmayacak şekilde mevcut alanları değerlendirmek olduğu belirtildi.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Bu durum göz önüne alınarak dava konusu olan Kemer Country evlerinin arasında yer alan ve arsa vasıflı parsellerin de yöre yapılanma kültürüne uygun kalacak şekilde konut alanı olarak kullanılmasının yerinde bir uygulama olacağı kaydedildi.

Bölgenin ilk  imar planları olan 1988 yılı imar planlarında golf sahası olarak kullanılan alanların büyük bir kısmının “Konut Alanı” fonksiyonunda kaldığı aktarılarak “Dava konusu rezerv yapı alanı ilanı sonucunda alanın ilk plandaki fonksiyonuna geri döneceği ve bu açıdan da işlemin şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine uygun olduğu, bunun yanında dava konusu alanın keşif esnasında sitenin özel güvenlik kontrolünden geçilerek ulaşılabilen ve sadece site sakinlerince kullanılabilecek alanlar olduğu anlaşıldığından iptali istenen rezerv yapı alanı ilanının kamu yararı açısından da uygun olduğu sonucuna varıldığı görülmüştür” denildi.

Yeni bilirkişi raporu hazırlanmak üzere iade edildi
Zeminin yerleşime uygun olup olmadığını belirlemek üzere düzenlenen bilirkişi raporlarında da farklı sonuçlara varıldığı ifade edildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı kaldırılarak, anlaşmazlığın çözümü için yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak üzere dava dosyasının mahkemesine iade edilmesine karar verildi.