Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu Hatay'daTMMOB Mimarlar Odası’nın, yaşadığımız küresel çok yönlü krizin mekansal bağlamına ilişkin olarak, kent ve toplum örgütlenmeleri ile kültür, bilim ve sanat insanlarını bir araya getiren ortak bir değerlendirme ortamı sağlamak üzere amacıyla gerçekleştirdiği “Kent, Kültür ve Demokrasi Forumları”nın ikincisi, Hatay’da düzenleniyor.

İlki Sinop’ta gerçekleştirilen ve Hatay’dan sonra Van ve İstanbul’a taşınacak olan “Kent Kültür ve Demokrasi Forumu”, bu dört bölgesel toplantıyla, Türkiye mimarlık politikasının, kültür politikalarının ve demokratik geleneklerin oluşturulması için katkı sağlanmasını hedefliyor.

Forumlar mimarlık ortamı, kültür ve sanat çevreleri ile toplumun yeniden buluşması için dönemsel kent, kültür, demokrasi ve mimarlık politika belgesini oluşturmayı amaçlıyor.

“Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu”, 16 – 18 Aralık 2010 tarihleri arasında Hatay’da olacak.

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.