Kentsel Dönüşümde Tek Söz Sahibi Büyükşehir BelediyesiKentsel dönüşümde bütün yetkiyi büyükşehir beledilerine veren tasarı yasalaştı. Muhalefetin 'Gökçek ısmarlaması' dediği yasaya Mimarlar Odası da tepkili

Meclis’te, büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacağı alanları genişleten yasa muhalefetin itirazlarına rağmen AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin imar ve planlama yetkilerini elinden alan, kentsel dönüşüm alanlarında yer alan, eğitim ve sağlık alanları hariç, kamuya ait gayrimenkullerin belediyelere devrinin önünü açan yasaya CHP’liler ‘Gökçek ısmarlaması’ diyerek karşı çıktı. Yasanın getirdiği hükümlerin görülmekte olan davalara da uygulanması kararlaştırılırken Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar “Değişikliğin amacı, belediyelerin içine düştüğü hukuksal çıkmaz ve yöneticilerin sorumluluktan kurtulma isteğidir.”

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece Belediyeler Yasası’nda değişiklik öngören yasa tartışmalar arasında kabul edildi. Yasanın “Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yargı mercilerinde açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda da bu kanun hükümleri uygulanır” şeklindeki geçici 1. maddesinin görüşülmesi sırasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz imzası ile verilen ‘kesinleşmiş ancak henüz infaz edilmeyen yargı kararlarının da kapsama alınmasına’ ilişkin önerge muhalefetin ‘Anayasa Mahkemesi’nden döner’ uyarısı üzerine geri çekildi.

'Gökçek yasası'

Muhalefet tarafından ‘Melih Gökçek yasası’ olarak nitelendirilen düzenlemenin görüşmelerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanı Faruk Erciyes de hazır bulundu. Erciyes’in Genel Kurul’da bakan ve komisyonun oturduğu sırada yer alarak görüşmeleri izlemesi muhalefetin itiraz ve tepkisine yol açtı.

Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak. Kentsel dönüşüm alanlarında bulunan taşınmaz sahipleriyle belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle karara bağlanacak. Bu alanlarda yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç, kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilecek.

Bu alanlarda, belediyelere ait gayrimenkullerle, kamulaştırılan konutlar üzerindeki inşaatlar, belediyeler tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Görüşmeler sırasında CHP’li Rıza Yalçınkaya, yasanın, AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kentsel dönüşüm alanı kararlarına karşı açılmış davalarla eşzamanlı olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yalçınkaya, yasanın bu davalarda ortaya çıkan yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçelerini ortadan kaldırmayı amaçladığını savundu ve “Bu düzenleme Melih Gökçek ısmarlamasıdır” dedi. MHP’li Metin Çobanoğlu, düzenlemeyle, büyükşehir ilçe belediye başkanlarının yok edildiğini, hiçbir yetkilerinin kalmadığını ve her şey büyükşehir belediyesine endekslediğini söyledi.

‘Organize talan projesinin son aşaması’

Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Uyar ise yasayı şöyle eleştirdi: “İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin fikri önderliğinde gerçekleşen değişikliğin başlıca amacı, belediyelerin içine düştüğü hukuksal çıkmaz ve yöneticilerin sorumluluktan kurtulma isteğidir. Düzenleme, 21. yüzyıl gecekondulaşmasının önünü açan, ‘Yeşil alanda villa’ peşinde koşanları yargının elinden çekip almayı hedeflemektedir. TBMM’de kabul edilen değişiklik, kent topraklarında ‘kentsel dönüşüm’ adı altında başlatılmış ‘organize talan’ projesinin geldiği son aşamadır.”

Teklifin Meclis’ten geçmesinin ardından dün Başbakanlık’a giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘teşekkür’ eden Gökçek ise “Değişiklik yeni engeller çıkmadığı takdirde Türkiye’nin uçuşa geçmesi için güzel bir vesile olacak” dedi.