KERPİÇ'2020Etkinlik Metni:

UNESCO, ICOMOS ve ISCEAH (International Scientific Commission on Earthen Architectural Heritage) misyonuna göre, "Kerpiç Network" 1980 yılından bu yana toprak (kerpiç) yapı malzemesinin dayanıklılık, sismik davranış ve üretim teknikleri üzerine araştırmalar yürütmektedir. Network aynı zamanda uygulamacılar ve akademik araştırmacılar için workshoplar da düzenlemektedir.

"Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemelerinin Sağlıklı ve Sürdürülebilir İç Mekan Sağlamada Rolü" konulu 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı’nın çağrısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Konferans 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde Kerpiç Akademi, Kerpiç Network ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Vakıf Kültür Varlıkları Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi (KURAM) ortaklığında online olarak düzenlenecektir.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Konferans Temaları

Konferansın ana teması “Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemelerinin Sağlıklı ve Sürdürülebilir İç Mekan Sağlamada Rolü”dür. Konferans Düzenleme Komitesi, konferans teması ve toprak binalarla ilgili aşağıdaki gibi tüm çalışmaları teşvik etmektedir:

- Sağlıklı bina bilinci; yapı biyolojisi

- Kişilerin kendi kendilerine inşa edebildikleri toprak yapılar, sağlıklı binaların yerinde uygulamaları

- Yerel halk, inşaat teknolojisi

- Binaya çevre altyapıları sağlamak

- Sağlıklı - toprak yapı için standartlar ve yönergeler

- Yüksek öğrenim için sağlıklı toprak yapı eğitimi

- Toprak yapının korunmasına ilişkin ilke-yöntem araştırmaları

- Bilgi ve belgeleme sistemleri üzerine çalışmalar

- Denetleme yöntemleri ve laboratuvar testleri

- Sayısal modelleme ve yapısal analiz

- Tarihi alanların afetlere karşı dayanımı

- Onarım ve güçlendirme stratejileri ve teknikleri

- Toprak yapı malzemelerinde ve mimaride sürdürülebilirlik

- Kültürel miras eğitimi; beceri ve sistemlerin geliştirilmesi

- Miras binalarının ve alanlarının yönetimi

Prof. Dr. Bilge Işık'ın Konferans Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı'nın Konferans Eş Başkanı olduğu konferansa makale gönderimi için son tarih 4 Ekim 2020.

Detaylı bilgi için tıklayınız