Kişiye Özel Emsal Artışı!Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde 90749 ada ikinci parselde bulunan Etlik Garajı’nın mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 32 bin 200 metrekarelik Etlik Garajı 2008 yılında Merkezi İş Alanı (MİA) ilan edildi. Garaj daha sonra ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilince, parseldeki emsal yüksekliği de 1.90’dan 3’e çıkarıldı. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değiştirerek Etlik Garajı’nın emsalini 3’ten 4’e çıkardı. Etlik Garajı'nda emsal artışının planlama hükümlerine aykırı olduğunu savunan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi plan iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Bilirkişi: Gizli emsal artışı amaçlanıyor

Başvuruyu değerlendiren mahkeme konuyla ilgili bilirkişi incelemesi istedi. Konuyla ilgili incelemede bulunan bilirkişi heyeti bir rapor hazırlayarak mahkemeye sundu. Etlik Garajı’nda yapılan emsal artışının yasal ve bilimsel gerekçeye dayanmadığı belirtilen raporun sonuç bölümünde imar planlarında yapılan değişiklik ve emsal artışıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

-  Herhangi bir yasal, bilimsel, nesnel veya teknik gerekçeye dayanmadığı, yapılmasında zorunluluk bulunmadığı; kamusal hizmet gereği ve ihtiyaçtan veya alanın yapılaşma koşulunun yetersizliğinden kaynaklanmadığı; bütüncül yaklaşımdan ve kente bölgeye kamu yararlı bir katkı veya zorunluluktan ziyade mülkiyet sahipliğine dayalı parçacı bir planlama yaklaşımıyla yapıldığı; ada parsel bazında ayrıcalıklı emsal artışı getirdiği,

- Bodrum katlarının emsal (emsale dahil toplam inşaat alanı hesabı) dışı bırakılmasıyla ilgili mevzuat hükmüne açıkça aykırılık oluşturularak yetkisiz bir şekilde gizli emsal artışının amaçlandığı; 0.00 kotunun altında emsale dahil olan kullanım alanlarının plan notuyla emsal dışı bırakılmasının mümkün olmayacağı;

-  Hassas ve özgün konumdaki alanda oluşacak ayrıcalıklı ve fazla yapı yoğunluğunun, çevredeki komşu büyük parselli kamu alanlarındaki mevcut planlı-düşük yoğunluklu yapılaşmalarla kıyaslandığında uyumsuzluğa neden olacağı; bölgedeki planla öngörülen mevcut kapalı-açık alan dengesinin ve oranının bozulacağı; bir önceki MİA kullanım kararının korunarak sürdürülmesiyle, olası yapılaşmalar itibariyle alana ve bölgeye ilave daimi (gece-yatılı) nüfus getirilmemesinin bu durumu değiştirmeyeceği, her halükarda yapı yoğunluğunun gereksiz yere fazlasıyla artırılmış olduğu;

-   Sağlanan yüksek yapılaşma imkanı nedeniyle oluşacak yoğun taşıt ve veya trafiğinin bölgenin planlı- mevcut teknik ve sosyal donatı/ altyapı alanlarına(özellikle de ulaşıma, yola, otoparka vb.) ve hizmet sunumu açısından kamuya ilave yük getirilmesinin, mevcut donatı dengesi ve standardını bozmasının, mevcut olanlarının da yeterliliğini, etkinlik ve hizmet kalitesinin azaltılmasının kaçınılmaz olduğu;

- Planlama öncesi yapılması ve elde edilmesi gereken alanın jeolojik-jeoteknik etüt raporunun bulunmadığı izleniminin alındığı, zira plan notundaki ifadenin yapılaşmaya yönelik zemin etüdünü tariflemeye yönelik olduğu nedenleriyle, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, hizmet gereklerine ve bölge ihtiyaçlarına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.

Melih Gökçek ne demişti?

Emsal artışı yapıldığı 2014 yılında konuyla ilgili açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Burası Eski Garaj yeri ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne, oradan da ASKİ’ye sattığımız bir yer. Dolayısıyla buranın 4 emsal üzerinden değerlendirilmesi ASKİ’ye ciddi bir gelir olacaktır” şeklinde konuşmuştu.