Kozbeyli'yi Kurtaran KararFoça'nın doğal güzelliğe sahip bölgelerinden, özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret edip, gerek organik pazarında alışveriş gerekse doğa gezisi yaptığı Kozbeyli ve Horozgediği mahalleleri bölgesine, biyokütle (tehlikesiz atık) yakma ile elektrik enerjisi elde etme tesisi kurulması için proje hazırlandı. DHA'da yer alan habere göre; 2017 yılında hazırlanan proje için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce valilik adına 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bu duruma, tesise 650 metre uzaklıkta oturan gerek köylüler ile çevreciler tepki gösterip, Aralık ayında hukuk mücadelesi başlattı. 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için dava açıldı.

Valilik, kararı savundu
İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Valiliği adına yapılan savunmada, ÇED yönetmeliğinin tüm şartlarının yerine getirildiği, sürdürülebilir enerji projesinin toplumun yararına olduğu, 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalini gerektiren nedenin olmadığı, çevre sağlığını korumaya dönük düzenlemelere uygun olmak kaydıyla projenin yapılmasında bir engel bulunmadığı, 'ÇED gerekli değildir' kararının yetkili kişilerce incelenmesi sonucu valilik tarafından alındığı kaydedildi. Şirket adına yapılan savunmada ise sürdürülebilir enerji projesi olması nedeniyle toplum menfaatlerinin ön planda tutulduğu, çevre sağlığını korumaya yönelik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla dava konusu projelerin yapılmasına engel bulunmadığı, biyokütleden elektrik enerjisi üretiminin doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korunmasını sağladığı görüşlerine yer verildi.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Mahkeme, iptal etti
Bilirkişi raporuna da atıfta bulunan mahkeme heyeti, valilik adına verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Kararın gerekçesinde; jeolojik, hidrojeolojik açıdan anlatımlar ve değerlendirmelerin yeterli olmadığı, çevresel etkiler ile alınabilecek önlemlerin yeterli düzeyde anlatılmadığı, seçilen yanma maddelerinin tehlikeli emisyonlar üreteceği, plastiklerin hiçbir zaman tam yanmadığı, yüksek miktarda gaz, yoğuşabilen örnekler verdiği, tesisten kaynaklanacak önemli çevre sorunlarına neden olabilecek emisyonların doğru saptanmadığı, yönetmeliklerde belirtilen kriterlerin tam anlamıyla uygulanmadığı, içinde plastik, odun talaşı ve kağıt parçaları olan atıkların yakılmasıyla enerji üretileceği, bu atıkların yakılmasının tehlikeli emisyonlar meydana getireceği, proje tanıtım dosyasında bu emisyonlar ile alınacak tedbirlerden söz edilmediği belirtildi. Atıkta kükürt bileşeni olması nedeniyle bu atıkların yanmasıyla kükürtdioksitin açığa çıkacağı, bu gazın asit yağmurlarının oluşumuna neden olacağı, gazların çevre için tehlikeli olduğu, tesisin çevresinde tarımsal üretimin yapıldığı, zeytin bahçelerinin bulunduğu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden veya Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden görüş alınması gerektiği vurgulandı. Yönetmeliklerde belirtilen kriterlerin tam anlamıyla uygulanması, emisyonların önlemesine yönelik çalışmaların yeniden planlanması ve taahhüt edilmesinin gerekliliği karşısında işletme için İzmir Valiliği'nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararında hukuka uygunluk bulunmadığı kaydedildi. Bu nedenle dava konusu idari işlemin iptaline karar verildiği belirtildi.