Kültür Merkezi İçin 'Acil' ZirveAyazağa yolu Adem Baba Bulvarı üzerinde, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na 49 yıllığına kiralanan alan içinde inşaatına sekiz yıldır 'devam edilen' İstanbul Kültür ve Kongre Merkezi (İKKM) için yeniden düğmeye basıldı. İKKM inşaat alanında restorasyonuna devam edilen Çinili Köşk'te Kültür Bakanlığı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı yöneticilerinin katıldığı buluşmadan, oluşturulacak çok yönlü bir 'danışma kurulu'nun yapacağı etraflı inceleme neticesinde hazırlanacak bir tür 'acil durum raporu' oluşturulması kararı çıktı.
Yapılan zirveye Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, Mimar ve Vakıf İcra Kurulu üyesi Doğan Tekeli ile İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in yanı sıra, alanı vakfa tahsis eden 3'üncü Kolordu Komutanlığı adına Korgeneral Ergin Saygun da katıldı.
Bitirilebilmesi için 50 ila 60 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunun, ancak devlette bu miktarda bir paranın bulunmadığının altı çizilen İKKM sorunu üzerine konuşan Bakan Çağlayan, uğrunda 30 milyon dolar harcanmış inşaatın devam etmediği her yeni gün daha da zarara uğradığını söyledi.
Bakan ayrıca, ilgili danışma kurulunun Kültür Bakanlığı'nın koordinasyonu ve liderliğinde olacağını söylerken, kurulun 'yaptırım gücü'ne şöyle açıklık getirdi:
"Bu kurul buradaki son durumu saptamalı, bir sorun varsa, bu sorunun da nasıl aşılacağını ortaya çıkarmalıdır. Bu kurul karar verici değil, yönlendirici ve çözüm arayıcı bir kurul olacaktır. İlgili birimlerle tam işbirliği içinde, bugüne kadar yapılmış yazışma ve anlaşmalar dikkate alınacak ve dosya çalışması yapılacaktır. Vakıfla ama vakıfsız, bu bina mutlaka bitirilmelidir.
İKSV'nin 'önünü görme' isteğini anlayış ve doğallıkla karşıladıklarını belirten Çağlayan ayrıca, bugüne kadar yaşanan sorunların temelinde yatan 'asıl neden'i de "Duygusal şartlanmışlıklardan arınmış olarak bu projenin nasıl bitirilebileceğinin arayışındayız. Bu bina ayıbımız olarak duruyor; mutlaka bitirmeliyiz. Bir ay içinde bu tespit mutlaka yapılacaktır." diyerek özetledi.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı ise bakanlığın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:
"Bakanın bu işi acilen ele almasından son derece memnunuz. Devlet kaynakları şu sırada çok kısıtlı. Buraya bir anda para dökmek de gerekmez, burası bölüm bölüm de bitirilebilir. Bütün mesele koordinasyon ve diyalogdur. Ben burada, bakan da orada birbirimizle konuşmadan durduğumuz sürece hiçbir şey çözümlenmez. Olayın üzerine gidildiği zaman ise çözümlenmeyecek tek şey ölümdür. Yeter ki her iki taraf gereken duyarlılığı gösterebilsin."