Kumsalı Yok Edecek Projeyi Mahkeme DurdurduGülyalı'dan başlayıp Giresun’un Keşap ilçesinde sona erecek olan 49 kilometre uzunluğundaki çevre yolu projesi için düzenlenen ÇED raporuna Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) itiraz etti. Çevre yolunun Gülyalı’da viyadüklerle Karadeniz Sahil Yoluna birleştiği alanda bulunan Tepealtı plajının tahrip olacağını ileri süren Ulaş ve çevreciler mahkemeye başvurdu.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Giresun Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak ÇED olumlu kararı verilmesine karşı Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi'nin açtığı davada Ordu 1. İdari Mahkemesi hukuka aykırılıktan yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Mahkeme kararında, “Proje kapsamında inşa edilecek Gülyalı Kavşağı ayaklarının sahilde mevcut Gülyalı halk plajına isabet ettiği nazara alındığında, sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerinin öngörülmediği, şartlara dayalı heyelan, kayma, sıvılaşma, oturma olayları yönünden eksiklikler içerdiği, projenin Karadeniz Sahil yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacı ile gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Gülyalı Kavşağı'nın belirtilen yerde inşa edilmesinin bu amaca hizmet etmeyeceği” belirtildi.

Reklam Goruntulenme Bolumu

Kararda, ÇED raporunda getirilen çözümlerin yeterli olmadığının anlaşıldığı açıklanarak, ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığını ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı açıklandı.

“Sahilimiz yok olmayacak”
Gülyalı Belediye Başkanı CHP’li Ulaş Tepe, “Giresun Çevreyolu'nun başlangıcı için ilçemiz Tepealtı sahillerine yapılması planlanan viyadüklerin eşsiz güzellikteki kumsalımızı yok edeceği gerekçesiyle açtığımız davada, ‘sahilin ekolojik özelliklerinin tahribatı, denize erişim, plaj alanı ve kıyıların korunması, insan ve doğal çevre etkileşimi açısından yeterince irdelenmediği, kavşağın uygulama sonrası çevresel etkilerinin öngörülmediği’ gerekçesiyle Ordu 1. İdari Mahkemesince ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verilmiştir. Çevreyi korumak insan yaşamını korumaktır. Gülyalı'nın geleceğine sahip çıkıyoruz.” diye konuştu.

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.