Küresel Krizin Etkileri Büyüme Rakamlarına YansıdıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2008 yılının 3. çeyrek büyüme hızı yüzde 0,5 olarak açıklandı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,7, 2. çeyreğinde yüzde 2,3 büyüyen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 9 aylık büyüme rakamı böylece yüzde 3,0 olarak belirlendi. Üç dönem sonunda sabit fiyatlarla 77 milyar 547 milyon YTL’ye ulaşan GSYH, cari fiyatlarla da yüzde 15,6 büyüyerek 731 milyar 277 milyon YTL oldu.

Dokuz aylık dönemde sabit sermaye yatırımları toplamı 147,1 milyar YTL’yi bulurken, inşaat harcamaları toplamı 70,1 milyar YTL düzeyinde gerçekleşti. İnşaat yatırımlarının yüzde 28,5’ini kamu, yüzde 71,5’ini özel sektör yatırımları oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 büyüyen inşaat sektörü, 2. ve 3. çeyreklerde sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 4,3 küçülerek dokuz aylık dönemi yüzde 1,1’lik daralma ile kapadı.

TÜİK’in üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hane Halkı İşgücü Anketi’nin, "Ağustos-Eylül-Ekim" dönemini kapsayan "Eylül" sonuçlarına göre, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,3 düzeyinde bulunan işsizlik oranı ise yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işgücüne katılım oranı yüzde 49,4 olarak hesaplanırken, işsizlik oranı kentlerde yüzde 12,3, kırsal kesimde yüzde 7,1 olarak belirlendi. İnşaat sektöründe çalışan kişi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 55 bin azalarak 1 milyon 327 bin olarak gerçekleşti.