Mekan Günleri Etkinlikleri: "Kıyı Alanlarında Hukukîlik ve Sürdürülebilirlik Arayışı"
MekanDer, 'mekan günleri etkinlikleri' kapsamında "Kıyı Alanlarında Hukukîlik ve Sürdürülebilirlik Arayışı" başlıklı bir panel + arama konferansı düzenliyor. Etkinlikte, “3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın ilgi grupları tarafından Kıyı alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik perspektifinde irdelenmesi amaçlanıyor.

Böylece, kıyı alanlarında ilgi gruplarının ve toplumun mekânsal beklentilerine cevap verebilecek bir yasa değişikliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaliteli yaşam için mekânsal sürdürülebilirliğe; dolayısıyla sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan Mekân Günleri, mekânsal konuların ilgi grupları tarafından tartışılacağı paylaşım ortamları olmayı hedefliyor.


Konuşmacılar
Dr. Hasan Hami Yıldırım / Bayındırlık Bakanlığı TAU Genel Müdürü
Prof.Dr. Cevat Geray / AÜ Siyasal Bilgiler Fak. Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Kemal Görmez / Gazi Ü. İİBF, Kamu Yönetimi ABD Başkanı
Doç.Dr. Emre Madran / Mimarlar Odası
DoçDr. M. Emin Barış / AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
Uzman Belma Babacan / Şehir Plancıları Odası
Uzman Faruk Okuyucu / İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi