Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi Arama KonferansıMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile işbirliği içerisinde yürütülen “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi” kapsamında, İstanbul’a kalıcı bir müze kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması”nın ardından projenin ikinci adımı olacak müzenin oluşumu için 19 – 20 Ekim 2010 tarihinde bir “arama konferansı” düzenleniyor.

Ülkemizin çağdaş anlamda mimarlık ve sanat eğitimi veren en eski kurumu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 1983 yılında kurulan Mimar Sinan Araştırma Merkezi, Türk mimarlık ve sanat tarihinde çok önemli yere sahip olan Mimar Sinan’ın uluslararası tanınırlığını artırmayı, eserlerinin tanımlanması ve korunması için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmayı ve teşvik etmeyi, öte yandan da sanatsal ve bilimsel bilgiyi paylaşıp, yaygınlaştırmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev ediniyor.

Sinan üzerine yapılmış tüm araştırma ve eserlerin bir araya getirileceği ve eksikliklerin tespit edilip bu yöndeki çalışmaların yürütüleceği “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi” projesinin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindeki MSGSÜ öncülüğünde ve Mimar Sinan Araştırma Merkezi’nin bilimsel ve sanatsal yönlendirmesi eşliğinde kurulması hedefleniyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti oluşumunun bu hedefe ivme kazandırabileceği öngörüsünden hareketle Mayıs 2008’de başvurusu yapılan, yol haritası ve zamanlaması belli olan, ancak 2009 yılı sonuna gelindiğinde gelişme sağlanamaması nedeniyle yer tahsisi beklenmeden projenin oluşumu için etkinliklerin yapılması kararı alınan “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Mimar Sinan Müzesi Projesi” çalışmaları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile İstanbul 2010 Ajansı arasında 15 Mart 2010 tarihinde imzalanan bir protokol ile fiili olarak başlamış bulunuyor.

Projenin gerçekleştirilme sürecinde oluşturulacak etkinlikler içerisinde “en önemlisi” olarak gösterilen ve araştırma merkezi ile desteklenen bir müzenin oluşumunda izlenmesi gereken yöntemi belirlemek, görev tanımı yapmak, süreci oluşturmak ve müzeyi hayata geçirmek amacı ile gerçekleştirilecek olan “arama konferansı”, dünyada ve Türkiye’de katılımlı yöntemler konusunda deneyimli bir kuruluş olan “ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlığı” tarafından düzenlenecek.

Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi’nin konseptini geliştirmek ve yerinin, mekânsal özelliklerinin, gerekli donanım, yönetim ve işletme modelinin, paydaş ve sorumluların belirlenmesi amaçlayan “arama konferansı”, “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemi ile 19 – 20 Ekim 2010 tarihleri arasında ve 50 kişinin katılımıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.