Mimarlar Odası Şap Enstitüsü Alanındaki İmar Artışını Yargıya TaşıyorŞap Enstütüsü'nün olduğu alanın yanının ODTÜ kampüsü olduğunu ve Eskişehir yolu üzerinde bu denli yüksek yapılaşmanın zaten sıkıntılı olan yoğunluğu daha da artıracağını vurgulayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın planı onaylaması durumunda yargıya başvuracaklarını söyledi. Plan teklifinin görüş için belediye meclisine geldiğini belirten Candan, "Kaçak sarayın yapılması için bir çok ağaç kesilmişti ve Orman Genel Müdürlüğü’nün lojmanları yıkılmıştı. Alanın hangi resmi kurum için kullanılacağının belirsiz olduğu notu meclis kararına düşülse de, kaçak saray için yıkılan lojmanı tekrar yapma niyetinde oldukları açık. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü alanında lojman yapmak istiyormuş, basına bu bilgiler yansıdı” dedi.

Meclis kararının çelişkili olduğunu söyleyen Candan, şöyle devam etti:

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi planın sakıncalarını meclis kararında ifade etmesine rağmen, aldığı meclis kararında plan için olumlu görüş veriliyor; bu da ayrıca çelişkili bir durum. Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi ile yapılan plan değişikliğinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayladığı kararda, planın sakıncaları, 'mevcut Şap Enstitüsü'nün taşınmasına yönelik plan ve programın olmadığı vb. eksiklikler içeren plan değişikliğinde ayrıca yola cephesi olmayan bir parsel oluşturulmasının mümkün olmadığı gibi, iki ayrı resmi kurum alanı oluşturulmasının da anlaşılamadığı, yapı yoğunluğunun  E:0.25'den E:2.50'a çıkarılmasıyla istenen inşaat alanı artışının hangi resmi kurum için kullanılacağının da belirsizlik taşıdığı' ifadelerine rağmen Belediye Meclisi olumlu görüş vermiştir. Planı takipteyiz”.