Mimarlar Odası: Validebağ Korusu’na Yeni Yapı YapılmamalıTMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Validebağ Korusu’nun 1. derece doğal sit alanı olarak korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Koruyla ilgili yapılan açıklamada, semt sakinlerinin yer almadığı koruyla ilgili hiçbir projenin yaşama şansı olmadığı da vurgulandı.

“Koru herhangi bir yeni yapı ve işlev verilmeden, koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlanmalı ve gerçek sahipleri olan semt sakinlerinin de mutlaka içinde yer alacağı bir yönetim planı hayata geçirilmelidir.”

İBB Meclisi 13 Aralık 2016’da 1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı’nı onaylamıştı.

Afet toplanma alanı

Açıklamada, 1600’lü yıllardan beri kullanılan Validebağ Korusu’nun ilk dönemlerden kalan bazı ağaçlar da dahil, 7000 kadar ağacı barındırdığı, bugün 126 kuş türüne evsahipliği yaptığı belirtildi.

“Adile Sultan Korusu, yaygın bilinen adı ile Validebağ Korusu, tescilli yapıların da bulunduğu 354 dönümlük büyüklüğü ile Anadolu yakasındaki en geniş yeşil alanlardan biridir. 1999 depreminde afet toplanma alanı olarak çevresindeki beş mahalleye kucak açmıştır.”

Korunun tescilli tarihi

“İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca, 25 Nisan 1996 tarih ve 8006 sayılı karar ile ‘Adile Sultan Kasrı ve Abdülaziz Av Köşkü gibi devrinin önemli mimari özelliklerini üzerinde bulunduran ve I. grup kültür varlığı olarak tescilli bu binalara ait parselin tümünün korunması gerekli kültür varlığı parseli olması nedeniyle parsel bütününde tesciline, Abdülaziz Av Köşkü’nün koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine’ karar verilmiştir.

“Aynı kurul inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 16 Temmuz 1999 tarih ve 11088 sayılı kararı ile Validebağ Korusu’nu ‘1. derece doğal sit alanı’ olarak tespit ve ilan etmiştir.”

Yeni hüküm

Açıklamada İBB Meclisi tarafından onaylanan planın tahribata yol açacağının da altı çizildi.

“1/5000 ölçekli Validebağ Korusu 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planında “halka açık rekreasyon amaçlı park ve doğal gezinti ve yürüyüş alanları” ile “planlama alanı tamamında 100 m2’yi geçmeyen takılabilir/sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” hükmü getirilmekte, tahribata yol açacak bu düzenlemeler yetmezmiş gibi “planlama alanında kapalı otopark ve yeraltı otopark yapılamaz” denilerek, aslında semt sakinlerince daha önce fiilen engellenmiş olan açık otopark yapılmasının önünü açan bir düzenleme de getirilmektedir.”

Plandan önce ihale

Mimarlar Odası’nın vurguladığı noktalardan biri de plan yürürlüğe girmeden ihalenin yapılmış olmasıydı.

“Söz konusu plan henüz yürürlüğe girmediği halde burada öngörülen düzenlemelerin yaşama geçirilmesi işinin 4 ay öncesinden ihale edilmiş olması da bir başka hukuk cinayetidir.

İBB Başkanlığınca 8 Ağustos 2016’da “İstanbul Geneli Yeşil Alan, Cadde, Meydan, Sahil Düzenlemeleri ile Deniz Yapıları, Otoparklar ve Transfer Merkezleri Projelerinin Hazırlanması işi”  Yüksel Proje Uluslararası Anonim Şirketi’ne ihale edilmiş olup, 24 Ağustos’ta işe başlanmıştır.

“Söz konusu yüklenici firmanın ‘Validebağ Korusu Şehir Parkı Projesi’ kapsamında etüt ve fizibilite çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilmiş olduğunu da yine İBB’nin 25 Kasım 2016 tarihli bir yazışmasından öğrenmiş bulunmaktayız.

Doğal miras

“Validebağ Korusu, barındırdığı tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerleri ile ‘1. derece doğal sit alanı’ olarak, bütünlüğü bozulmadan korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir mirastır.

“Koru herhangi bir yeni yapı ve işlev verilemeden, koruma-kullanma dengesi gözetilerek planlanmalı ve gerçek sahipleri olan semt sakinlerinin de mutlaka içinde yer alacağı bir yönetim planı hayata geçirilmelidir.”