Mitsubishi Chemical'dan Alpolic A1 Kompozit LevhaYapılarda Cephe ve Yangın İlişkisi
Dünyada ticari ve sosyal etkileşimler, gelişen teknolojiye paralel olarak çok hızlı değişmektedir. Bu hız ise sürekli yeni talepler üretmekte, rekabet ve yenilikçiliği artırmaktadır. Hizmet sektörleri bilişimle hızlanıp kişiselleşirken, üretim sistemleri de ürün ve malzeme konusunda “hafifleme, enerji tasarrufu, çevre duyarlılığı” gibi beklentilere ve yasal düzenlemelere karşılık vermek durumundadır.

Modern dünya, malzeme biliminin başarıları üzerine inşa edilmiştir. Mimari ve yapı teknolojilerinin sürekli gelişmesi ve yapılardan beklentilerin artmasıyla birlikte tasarımıyla farklılaşan, göz alıcı projeler yapılmaya başlanmış, cephelerde kullanılan malzemeler çeşitlenmiş, detaylara verilen önem artmıştır.

 

Reklam Goruntulenme Bolumu

 

Mimaride problemlerin çoğu malzeme seçimi ile ilişkilidir; malzemenin yapısını, özelliklerini, davranışlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi kavramak büyük önem taşır.

Son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan yüksek bina yangınları bir çok resmi kuruluşu, yangın ve cephe ilişkisi konusuna düzenlemeler getirmek zorunda bırakmıştır. Bu yangınlarda, yapı malzemelerinin yangına olan tepkisi büyük rol oynamıştır.

Uluslararası Yangın Sınıfları
Düz ve pürüzsüz yüzey, sertlik, işlenebilirlik gibi nedenlerden birçok modern projede geniş bir kullanım alanı bulan alüminyum kompozit levhaların, diğer yapı malzemeleri gibi yangın sınıflandırmaları yapılmıştır; halihazırda A2, B1 ve C sınıfları bulunmaktadır.

Son yıllardaki yüksek bina yangınlarının çoğunda cephelerde alüminyum kompozit levha kullanılmış olması, bu malzemeyi yangın güvenliği açısından sorgulanır hale getirmiştir. Bu malzemelerin en düşük maliyetli, dolayısıyla en yaygın kullanılanı, “düşük yoğunluklu polietilen dolgulu” levhalardır. Ancak bu tip kompozit levhalar A ya da B sınıfında yer almadığından “yanıcı” sınıfındadır. Bu nedenle, yüksek bina cephelerinde kaplama malzemesi olarak, A ve B sınıfının dışında kalanlar son derece tehlikelidir.

A1 sınıfında yer alan malzemeler, (örneğin doğal taş, seramik, solid alüminyum, çelik sac levha, çinko levha, bakır levha) yanıcılık ile ilgili bir sorun yaratmamaktadır. Alüminyum kompozit levhalar ise ancak “mineral esaslı dolgu” ile üretildiklerinde, B1 ile A2 sınıflarına dahil olabilmektedir.

Alpolic A1 “Yanmaz” Alüminyum Kompozit Levhalar
Mitsubishi Chemical’ın yüksek teknolojisi ile ürettiği Alpolic/fr (zor alevlenen) ve Alpolic A2 (zor yanan) panellerinden sonra, özel mineral dolgulu yapısı ile Alpolic A1 (yanmaz), dünyadaki en yüksek yangın dayanımına sahip ilk alüminyum kompozit levha oldu. Diğer tüm Alpolic ürün gruplarında bulunan standartlarına “yanmazlık” özelliğini de ekleyen Alpolic A1 güvenli, sürdürülebilir, uzun ömürlü yapılar ve sıra dışı tasarımlar için uygun bir malzeme konumundadır.