Nükleer Santral İçin Düğmeye Basıldı

Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı nükleer santral için ikinci tasarı da TBMM'ye sunuldu. Tasarıya göre santral Enerji Bakanlığı'nın açacağı yarışmayla seçilecek. Yarışmaya Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) belirlediği ölçütleri karşılayan şirketler katılabilecek.

"Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Yasa Tasarısı" Meclis'e sunuldu. Sürece ilişkin usul ve esasları Bakanlar Kurulu belirleyecek. Çıkacak yasadan 15 yıllık sürece verilecek enerji alım fiyat teklifinin yarışmanın yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak en düşük teklifi veren şirket" yararlanacak. Teklif edilecek yıllık birim elektrik enerjisi satış fiyatları, her bir yıl için seçim yapılan yıldan bir önceki yıla ait EPDK tarafından ilan edilen Türkiye ortalama toptan elektrik enerjisi satış fiyatını aşamayacak.

Nükleer zorunlu olacak
Gerekçede, nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılabilecek uranyum ve toryum gibi madenlerin Türkiye'de bol miktarda bulunduğu ifade edildi.Santralin faaliyeti süresince oluşacak atıkların taşınması, depolanması, bertaraf edilmesiyle ilgili her türlü finansal maliyetlerin ve santralin işletme süresinin sonunda işletmeden çıkarma masraflarının karşılanması için de fon oluşturulacak ve şirket bu fonlara katkıdan sorumlu olacak.