ODTÜ Mimari Proje Yarışması

ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampüs Yönetim Binası, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi yapı grubunda yer alacak binaların mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilmesi için ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüs Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ndeki Mimar ve Mühendis Odaları Birlikleri' nin Mimarlar Odaları' na kayıtlı mimarları arasında serbest ve tek kademeli bir yarışma düzenlenmiştir.
Danışman Jüri Üyeleri:
Prof.Dr. Ural Akbulut (ODTÜ Rektörü)
Prof.Dr. Ahmet Acar (ODTÜ Rektör Yardımcısı)
Öğ.Gör.Erhan Acar (ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü)
Prof.Dr. Rüknettin Oskay (ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü)
Müh. Zafer Önder (ODTÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı)
Serin Selçuk (Mimar-İTÜ)

Asıl Jüri Üyeleri:
Yıldırım Yavuz (Y.Mimar-ODTÜ Jüri Başkanı)
Ekrem Bodamyalızade (Mimar-ADMMA)
Gönül Evyapan (Y.Mimar-ODTÜ)
Hüseyin İnan (Mimar-İTÜ)
Selahattin ÖNÜR (Y.Mimar-ODTÜ)
Ayşen Savaş (Y.Mimar-ODTÜ)
Süha Sevük (Y.İnşaat Mühendisi-ODTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:
Tarkan Davulcu (Mimar-İTÜ)
Güven Arif Sargın (Y.Mimar-ODTÜ)

Raportörler:
Baykan Günay (Y.Şehir Plancısı-ODTÜ)
Serdar Özbay (Y.Şehir Plancısı-ODTÜ)

Ödüller:
Birinci Ödül: 15 Milyar T.L.
İkinci Ödül: 12 Milyar T.L.
Üçüncü Ödül: 9 Milyar T.L.
Üç Mansiyon,her birine: 5 Milyar T.L.

Yarışma 18.12.2002 Çarşamba günü başlayacaktır. Şartname bedeli 100.000.000 T.L.dir.Yarışmacılar T.C.İş Bankası Lefkoşa Şubesi nezdindeki 6800 36990 1023114 numaralı hesaba anılan tutarı yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da fax (0312-2101250) ile sunduklarında Şartname CD.'si kendilerine verilecek ya da postalanacaktır. İsteyen yarışmacılar ödenti makbuzu ile birlikte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kampüs Yönetim Binası, Kütüphane Bilgi İşlem Merkezi Mimari Proje Yarışması Ropörtörlüğü adresine (ODTÜ Mimarlık Fakültesi ,Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Sekreterliği) başvurarak Şartname CD.'si temin edebileceklerdir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nden katılan yarışmacılar,ödenti makbuzu ile birlikte başvurarak Şartname CD.'sini Tabak Derviş Sok. No.3/1 Köşklüçiftlik/Lefkoşa (Tel:0392-2286639 Fax:0392-2286558) adresinden alabileceklerdir.Başvurular 03.02.2003 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
Projeler 18.03.2003 Salı günü saat 20.00'ye kadar teslim edilecektir.